4 ĐIỀU CẦN BIẾT về Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Đóng Bảo hiểm y tế theo diện HỘ GIA ĐÌNH là gì? Khi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì  . có bắt buộc phải mua Bảo hiểm y tế cho  TẤT CẢ người có tên trong hộ khẩu không? . Đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia  đình có được ưu đãi gì không? . Có thể đóng BĐóng Bảo hiểm y tế theo diện HỘ GIA ĐÌNH là gì? Khi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì  . có bắt buộc phải mua Bảo hiểm y tế cho  TẤT CẢ người có tên trong hộ khẩu không? . Đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia  đình có được ưu đãi gì không? . Có thể đóng Bảo hiểm y tế trước một lần NHIỀU  năm để không phải gia hạn hàng năm không? . Trong video này, Công ty  Luật sẽ giải đáp vấn đề này. . Nhật Hạ xin kính chào quý cô chú, anh chị và các  . bạn đã xem video trên kênh của Công ty Luật CIS. Trong chúng ta, không ai biết trước được khi nào  . mình bị ốm đau, bị tai nạn, và cũng không chắc  trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có khả năng chi  . trả toàn bộ chi phí khám và điều trị bệnh có đúng  không ạ? Cho nên có thể nói, Bảo hiểm y tế là một  . trong các chính sách an sinh xã hội rất nhân văn  của Nhà nước, để chăm lo sức khỏe cho người dân..
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì? Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế:  . Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt  buộc được áp dụng đối với các đối tượng như:  . người lao động ký hợp đồng lao động từ  đủ 3 tháng trở lên, học sinh, sinh viên,  . người đang hưởng lương hưu, Sỹ  quan, quân nhân chuyên nghiệp,  . Người có công với cách mạng, cựu chiến  binh, vân vân, để được chăm sóc sức khỏe. . Ngoài những đối tượng bắt buộc này, thì nhà nước  khuyến khích các cá nhân còn lại đóng phí bảo  . hiểm y tế để được hưởng các chế độ khi khám chữa  bệnh, theo đó, có thể tham gia theo hộ gia đình. . Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình  được hiểu là nhóm những người có tên trong  . sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc hộ gia  đình, cùng tham gia Bảo hiểm y tế, trừ các  . đối tượng đã tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc. Khi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì có.
Bắt buộc phải mua Bảo hiểm y tế cho TẤT  CẢ người có tên trong hộ khẩu không? . Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, để  tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình,  . thì toàn bộ số người có tên trong sổ hộ khẩu của  gia đình tại thời điểm đăng ký phải cùng tham gia,  . bao gồm cả những người không có quan hệ  hôn nhân hay cùng huyết thống với chủ hộ,  . miễn là có tên trong sổ hộ khẩu, trừ người đã  có giấy tạm vắng do UBND xã phường cung cấp,  . Người đã tách khẩu, và Người đã được cấp thẻ  Bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng khác nhau. . Như vậy, có thể hiểu Bảo hiểm y tế hộ gia  đình là hình thức Bảo hiểm y tế bắt buộc  . với tất cả các thành viên có tên trong sổ  hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ những người đã  . tham gia Bảo hiểm y tế theo đối tượng khác. Đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có được.
Ưu đãi gì không? Có 3 ưu đãi khi  . đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình : Thứ nhất, gia đình càng nhiều người thì mức  . đóng Bảo hiểm y tế càng thấp, theo đó người thứ  nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; Người  . thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%,  60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; và từ người  . thứ 5 trở đi mức đóng chỉ bằng 40% người thứ nhất. Thứ hai, phương thức đóng linh hoạt và phù hợp,  . cụ thể, Người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia  đình sẽ được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng,  . 6 tháng hoặc 12 tháng một lần thông qua  các tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội,  . Bảo hiểm y tế hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thứ ba, được thanh toán không giới hạn trong  . phạm vi, mức hưởng, cụ thể, Đối với trường  hợp khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến:  . Khi đi khám, chữa bệnh tại tuyến xã, nếu chi phí  khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc.
Thuộc trường hợp đóng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục  trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám,  . chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương  cơ sở thì sẽ được miễn 100% tổng chi phí  . khám, chữa bệnh; còn lại các trường hợp khác  sẽ được miễn 80% tổng chi phí khám, chữa bệnh. . Đối với trường hợp khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế  không đúng tuyến thì sẽ được miễn 100% chi phí  . khám, chữa bệnh nếu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện  tuyến huyện hoặc khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến  . tỉnh; được miễn 40% chi phí khám, chữa bệnh nếu  khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương. . Có thể đóng Bảo hiểm y tế trước một lần NHIỀU  năm để không phải gia hạn hàng năm không? . Theo quy định hiện hành, Bảo hiểm y tế theo diện  Hộ gia đình không có phương thức đóng trước nhiều  . năm, mà đóng tối đa là 1 năm 1 lần. Như vậy, nếu  quý cô chú nào lớn tuổi hoặc hay quên thì chúng ta.
Phải tự theo dõi thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm  y tế để gia hạn, như cô chú ghi vào sổ tay hay  . ghi trên lịch để có thể đóng gia hạn kịp thời.  Nếu chúng ta quên gia hạn, chúng ta sẽ bị gián  . đoạn quyền lợi được hưởng, nhất là chúng ta mất  thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục  . để được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh. Để biết thẻ Bảo hiểm y tế của mình khi nào hết  . hạn, quý cô chú, anh chị và các bạn có thể xem lại  video “Hướng dẫn TRA CỨU thời hạn sử dụng thẻ Bảo  . hiểm y tế” mà Công ty Luật đã đăng tải, đường link  được để ở cuối video này hoặc bên dưới phần mô tả: . Như vậy, Nhật Hạ đã chia sẻ 4 điều cần biết về  chính sách đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, . Với hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi  ốm”, việc tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia  . đình là một hình thức chia sẻ và nhận lại giá  trị chăm sóc sức khỏe đúng thời điểm cho bản.

https://youtu.be/DRZRizw6Eh8Đóng Bảo hiểm y tế theo diện HỘ GIA ĐÌNH là gì? Khi đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì  . có bắt buộc phải mua Bảo hiểm y tế cho  TẤT CẢ người có tên trong hộ khẩu không? . Đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia  đình có được ưu đãi gì không? . Có thể đóng B

Scroll to Top