5 cách xử lý Doanh nghiệp trốn đóng BHXH. Phải biết!

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyền hình pháp luật . của luật sư TLT TLT Legal. Thưa các bạn. Trong video trước chúng tôi đã có nói khi làm việc theo hợp đồng lao động. có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. thì người lao động vàXin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyền hình pháp luật . của luật sư TLT TLT Legal. Thưa các bạn. Trong video trước chúng tôi đã có nói khi làm việc theo hợp đồng lao động. có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. thì người lao động và doanh nghiệp phải tham gia đóng BHXH. Đây là quyền lợi của người lao động. do phần tỷ lệ đóng của người lao động thấp hơn nhiều. so với phần tỷ lệ đóng của doanh nghiệp. Vậy nếu doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động. thì người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Có 5 cách để các bạn bảo vệ quyền lợi của mình. Thứ nhất, các bạn có thể chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. cụ thể các bạn gặp người phụ trách về nhân sự, hành chính, . hoặc gặp trực tiếp người đại diện theo pháp luật để trao đổi,. thương lượng, yêu cầu doanh nghiệp đóng BHXH cho mình.
Đây là cách làm việc trên tinh thần vui vẻ, hòa giải, nhưng vẫn phải thượng tôn pháp luật.. Cách thứ 2. Các bạn có thể thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.. Hiện nay tại các doanh nghiệp thì tổ chức này chính là công đoàn cơ sở. Các bạn thực hiện thông báo để công đoàn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các bạn.. Cách thứ 3.. Nếu 2 cách trên không đạt kết quả. thì các bạn nên chính thức làm đơn khiếu nại. và gửi trực tiếp đến doanh nghiệp. để yêu cầu doanh nghiệp đóng BHXH đầy đủ cho mình. Doanh nghiệp có 7 ngày làm việc để trả lời về việc tiến hành giải quyết đơn khiếu nại.. Nếu sau khoảng từ 30 45 ngày hoặc 60 ngày nếu vụ việc phức tạp. mà doanh nghiệp không tiến hành giải quyết khiếu nại của các bạn. có nghĩa là các bạn không thấy doanh nghiệp trả lời, trả vốn gì,. hoặc doanh nghiệp có trả lời mà các bạn không đồng ý với trả lời đó.
Thì Cách thứ 4. Các bạn tiếp tục làm đơn khiếu nại. đến Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội để bảo vệ quyền lợi của mình. Thời hạn giải quyết khiếu nại tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. là từ 45 60 ngày hoặc 90 ngày nếu vụ việc phức tạp. Và cách thứ 5, cách cuối cùng.. Nếu các bạn không lựa chọn khiếu nại,. hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại. thì các bạn có quyền nộp đơn kiện ra tòa án.. Đó là 5 cách các bạn có thể sử dụng để bảo vệ cho mình.. Nếu doanh nghiệp không đóng BHXH. thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 28/2020/NĐCP. Đặc biệt,. hành vi không đóng BHXH cho người lao động. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội,. bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Khi đó, cá nhân có thể bị phạt tiền. từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng,.

https://youtu.be/p123wQ6xD9UXin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyền hình pháp luật . của luật sư TLT TLT Legal. Thưa các bạn. Trong video trước chúng tôi đã có nói khi làm việc theo hợp đồng lao động. có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. thì người lao động và

Scroll to Top