Công ty không có đơn hàng, người lao động bị MẤT VIỆC LÀM được trợ cấp 2 khoản tiền?

Vừa qua, ở TP.HCM đã có công ty cho gần  1.200 lao động nghỉ việc vì lí do phải  . thu hẹp sản xuất do Công ty không có đơn hàng! Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn! trong bối cảnh  . biến động! khủng hoảng kinh tế thế giới! ảnh hưởng  đến các công ty, xíVừa qua, ở TP.HCM đã có công ty cho gần  1.200 lao động nghỉ việc vì lí do phải  . thu hẹp sản xuất do Công ty không có đơn hàng! Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn! trong bối cảnh  . biến động! khủng hoảng kinh tế thế giới! ảnh hưởng  đến các công ty, xí nghiệp, nhà máy ở Việt Nam,  . nhất là các công ty sử dụng số lượng lớn lao động! Vậy, nếu bạn hoặc người thân của bạn là công nhân,  . Người Lao Động bị công ty cho nghỉ  việc vì lí do thu hẹp sản xuất thì: . Công ty cho Người Lao Động  nghỉ việc có đúng luật không? . Người Lao Động mất việc có được nhận tiền trợ  cấp gì không? Nếu có thì nhận bao nhiêu tiền? . Người Lao Động cần làm gì để nhận tiền trợ cấp? . Câu trả lời sẽ có trong video này.  . Văn Đạt xin chào cô chú anh chị và các bạn  đã xem video ở kênh của Công ty Luật CIS,  . kênh youtube chuyên phổ biến, giới thiệu  và cập nhật nhanh chóng về các chính sách,.
Quy định pháp luật liên quan đến những  vấn đề thường gặp trong đời sống! . Công ty có quyền cho Người Lao Động nghỉ  việc vì lí do thu hẹp sản xuất không? . Câu trả lời là có. Theo quy định hiện hành,  trường hợp Công ty gặp khủng hoảng hoặc suy  . thoái kinh tế, Công ty có thể cho Người Lao  Động thôi việc và chấm dứt Hợp Đồng Lao Động . Khi doanh nghiệp thuộc các trường hợp này,  doanh nghiệp chỉ được cho Người Lao Động  . thôi việc sau khi đã trao đổi ý kiến với Công  đoàn cấp cơ sở hoặc Tổ chức của Người lao động  . tại doanh nghiệp và Công ty phải thông báo trước  30 ngày cho UBND cấp tỉnh và cho Người Lao Động . Khi chấm dứt Hợp Đồng Lao Động, công ty có trách  nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội,  . bảo hiểm thất nghiệp và trả lại  cùng với bản chính giấy tờ khác  . nếu Công ty đã giữ của Người Lao Động. Người Lao Động mất việc có được nhận.
Tiền trợ cấp gì không? Câu trả lời là TÙY. . Theo quy định pháp luật lao động và bảo hiểm xã  hội hiện hành, nếu Người Lao Động bị MẤT VIỆC LÀM  . thì Người Lao Động có thể được hưởng TRỢ CẤP THẤT  NGHIỆP từ quỹ bảo hiểm xã hội, hoặc là TRỢ CẤP MẤT  . VIỆC LÀM trong trường hợp Người Lao Động có thời  gian làm việc trước khi đóng Bảo hiểm thất nghiệp. . Đối với tiền trợ cấp thất  nghiệp từ quỹ Bảo hiểm xã hội: . Để được nhận khoản tiền này, Người  Lao Động cần đáp ứng 4 điều kiện: . Điều kiện Thứ nhất, Người Lao Động đã chấm dứt hợp  đồng lao động, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt  . hợp đồng TRÁI PHÁP LUẬT, hoặc đang hưởng lương  hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. . Điều kiện Thứ hai, Người Lao Động phải đóng Bảo  hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên trong thời  . gian 24 tháng trước khi chấm dứt Hợp Đồng  Lao Động có hoặc không xác định thời hạn;.
Hoặc đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian  36 tháng trước khi chấm dứt Hợp Đồng Lao Động  . theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định  có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. . Điều kiện Thứ ba, Người Lao Động phải nộp hồ  sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung  . tâm dịch vụ việc làm ở địa phương trong  thời gian 3 tháng kể từ ngày thất nghiệp. . Và Điều kiện cuối cùng là Người Lao  Động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày,  . kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất  nghiệp, trừ một số trường hợp đặc biệt như:  . phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;  Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên . Nếu đáp ứng 4 điều kiện này thì Người Lao Động  sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ quỹ  . Bảo hiểm thất nghiệp, với mức hưởng hằng tháng =  60% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm.
Thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất  nghiệp. Thời gian hưởng là 3 tháng (nếu đóng Bảo  . hiểm thất nghiệp từ 1236 tháng), cứ đóng đủ thêm  12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất  . nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Để quý cô chú, các anh chị dễ hình dung,  . Văn Đạt xin đưa ra ví dụ như sau: Anh A làm việc tại công ty 5 năm, nay công ty  . cắt giảm lao động vì không có đơn hàng và cho anh  A nghỉ việc. Tiền lương bình quân trong 6 tháng  . trước khi anh A nghỉ việc là 5 triệu đồng/tháng.  Vậy Anh A sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối  . đa là 5 tháng, và mỗi tháng, anh A được nhận tiền  trợ cấp là 3 triệu đồng, nghĩa là 60% của 5 triệu. . Đối với tiền trợ cấp mất việc làm Theo quy định, trường hợp công ty do thay  . đổi cơ cấu, hay khủng hoảng, suy thoái kinh tế mà  cho Người Lao Động nghỉ việc, thì Người Lao Động.
Sẽ được công ty chi trả tiền trợ cấp mất việc làm. Thời gian để làm căn cứ tính tiền trợ cấp mất việc  . làm là thời gian làm việc trừ đi thời gian  Người Lao Động đã tham gia Bảo hiểm thất  . nghiệp và thời gian làm việc đã được trả trợ  cấp thôi việc, mất việc làm trước đó nếu có. . Có trường hợp này xảy ra vì quỹ bảo hiểm  thất nghiệp và tiền bảo hiểm thất nghiệp  . được bắt đầu từ ngày 01/01/2009, một số công  ty có thể tham gia Bảo hiểm thất nghiệp năm  . 2015 khi công ty có dưới 10 lao động. Như vậy, nếu Người Lao Động đã tham gia  . bảo hiểm thất nghiệp ngay từ thời điểm  làm việc ở công ty thì sẽ không được  . nhận thêm tiền trợ cấp mất việc làm. Về mức trả trợ cấp mất việc làm thì  . cứ mỗi năm làm việc thì Người Lao Động  sẽ được Công ty trả 1 tháng tiền lương  . nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền.
Lương bình quân của 6 tháng liền kề theo Hợp Đồng  Lao Động trước khi Người Lao Động mất việc làm. . Để quý cô chú, các anh chị dễ hình  dung, Văn Đạt xin đưa ra ví dụ như sau. . Chị A làm công nhân may cho 1 công ty từ năm 2005  đến nay. Hiện tại, công ty không còn đơn hàng nên  . công ty đã cho một số công nhân nghỉ việc, trong  đó có chị A. Tiền lương 6 tháng liền kề trước khi  . chị A nghỉ việc là 5 triệu đồng tháng. Chị A được  công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009.  . Vậy, khi mất việc, chị A được 2 khoản trợ cấp sau: Khoản thứ nhất: trợ cấp thất nghiệp do quỹ Bảo  . hiểm xã hội chi trả. Theo đó, chị A được được  hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng,  . vì chị A có 13 năm tham gia Bảo hiểm thất nghiệp  và mỗi tháng, chị A được nhận tiền trợ cấp là  . 3 triệu đồng, nghĩa là 60% của 5 triệu. Đồng thời, chị A còn được công ty thanh.
Toán tiền trợ cấp mất việc làm cho thời gian chị A  không tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là từ năm 2005  . đến năm 2009, tức 4 năm, nghĩa là chị A được trợ  cấp 4 tháng tiền lương, tương đương 20 triệu đồng. . Người Lao Động cần làm gì để nhận tiền trợ cấp? Đối với trường hợp nhận trợ cấp thất nghiệp từ  . quỹ Bảo hiểm xã hội, trong thời hạn 3 tháng  kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng Lao Động,  . Người Lao Động cần nộp hồ sơ đề nghị hưởng  trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ  . việc làm ở địa phương nơi Người Lao Động cư trú. Đối với trường hợp nhận trợ cấp mất việc làm do  . Công ty chi trả thì công ty phải chi trả cho Người  Lao Động khoản tiền trợ cấp này trong thời hạn tối  . đa 30 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng Lao Động Đột ngột bị mất việc làm khiến cho không ít  . Người Lao Động rơi vào tình cảnh khó khăn bởi  không có thu nhập hoặc thu nhập bị giảm sút,.
Đặc biệt là những Người lao động lớn tuổi rất  khó để đi xin việc lại. Bảo hiểm thất nghiệp  . và trợ cấp mất việc làm được xem như “phao cứu  sinh” kịp thời và đúng lúc, giúp Người Lao Động  . vượt qua khó khăn trước mắt. Đây là chính sách  an sinh xã hội hết sức có ý nghĩa của Nhà nước  . nhằm trợ giúp Người lao động ổn định cuộc sống. Hy vọng qua video này, các anh chị, cô chú,  . và các bạn sẽ có thêm một số thông  tin hữu ích liên quan đến quyền lợi  . của mình nếu rơi vào trường hợp mất việc làm. Video đến đây là hết, nếu cô chú anh chị có thắc  . mắc, hoặc chia sẻ gì liên quan đến chủ đề này thì  có thể bình luận bên dưới, Công ty Luật sẽ tổng  . hợp để giải đáp chung trong các video lần sau, và  đừng quên LIKE, SHARE và ĐĂNG KÝ kênh của Công ty  . Luật để theo dõi những video giải đáp pháp lý  tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!.

https://youtu.be/2StpxDi3ARoVừa qua, ở TP.HCM đã có công ty cho gần  1.200 lao động nghỉ việc vì lí do phải  . thu hẹp sản xuất do Công ty không có đơn hàng! Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn! trong bối cảnh  . biến động! khủng hoảng kinh tế thế giới! ảnh hưởng  đến các công ty, xí

Scroll to Top