GIẢI ĐÁP ĐÁNH GIÁ KQKD QUÝ 3/2022 | AZNEW24.7

Xin kính chào anh chị ạ hôm nay nằm trong chương  trình ở livestream cuối tuần hàng tuần thì hôm  . nay thay mặt phim Việt Nam thì tôi sẽ lên trao đổi  đến đánh giá về cái Tình hình kết quả kinh doanh  . của các doanh nghiệp ở trên thị trường chứng  khoánXin kính chào anh chị ạ hôm nay nằm trong chương  trình ở livestream cuối tuần hàng tuần thì hôm  . nay thay mặt phim Việt Nam thì tôi sẽ lên trao đổi  đến đánh giá về cái Tình hình kết quả kinh doanh  . của các doanh nghiệp ở trên thị trường chứng  khoán và thì bây giờ là xin mời các anh chị có  . thể comment trao đổi về những cái doanh nghiệp các  anh chị quan tâm thì từ đó thì anh rất xin sẽ đánh  . giá thì trước tiên là chưa Có anh chị nào đưa ra  những cái comment thì chúng tôi sẽ Đánh giá những  . cái doanh nghiệp như sau thì những người doanh  nghiệp chúng tôi Đánh giá chủ yếu tập trung vào  . những doanh nghiệp đầu ngành đã công bố kết quả  kinh doanh quý 3 năm 2022 ví dụ đây là tiên phong. bankplg và. ok. trên phòng Bank này. rồi là FPT này. ACB này thì đấy là những cái doanh nghiệp Chúng  tôi đề ra trước để cùng trao đổi cùng đánh giá.
Với các anh chị và Ok ạ Và cũng đã có rất nhiều  các câu hỏi trao đổi đây rồi thì trước tiên đó đầu  . tiên là Nguyễn Thị Nguyễn Bích Minh anh chị Nguyễn  Bích Minh Anh thì có trao đổi về cái liên quan đến  . gọi là cổ phiếu ACB liên quan đến cái cổ phiếu  ACB thì về ACB thì nó vừa mới công bố kết quả  . kinh doanh thì kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 ACB  là một trong những doanh nghiệp có cái tăng trưởng  . kết quả kinh doanh cao nhất ở đối với các ngân  hàng với cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng  . 50% thì đây chúng ta thấy là lợi nhuận 9 tháng đầu  năm được lợi nhuận sau thuế nhé thuộc cổ đông đấy  . được 10.800 18 Tỷ tăng 50% so với mức 7.174 tỷ  của năm 2021 tăng rất là mạnh thì để có được cái  . kết quả tăng trưởng mạnh như thế này thì chủ yếu  liên quan đến cái câu chuyện như này thì chúng ta.
Sẽ đánh giá từng phần một thì đầu tiên thu nhập từ  lãi và các khoản tương tự thì trong 9 tháng thì nó  . tăng trưởng từ 25.000 259 tỷ lên 28.000 70093 tỷ  như vậy nó tăng khoảng độ tăng khoảng độ 3.500 tỷ  . thì khi đó thì nó tăng tương ứng với khoảng độ 13  14 phần trăm thì nó cũng bằng với cái tăng trưởng  . tín dụng của ngân hàng này khoảng đến 304% một năm  về cái thu nhập lãi thuần của nó tăng từ 14.150  . tỷ lên 17 ngàn tỷ tức là tăng khoảng độ 18% 17 18%  đó thì cái co kinh doanh cái co cốt lõi kinh doanh  . của doanh nghiệp này tăng khoảng độ 17% 17% tiếp  theo về cái Mảng dịch vụ thì nó tăng khoảng độ 20%  . 20% như vậy về cái cốt lõi kinh doanh của doanh  nghiệp này thì tăng trưởng đâu đó khoảng độ 10  . năm đến 20% đấy là cốt lõi và cái mảng kinh doanh  ngoại hối thì kết quả kém hơn một chút nó đóng góp.
Không đáng kể mà mua bán chứng khoán kinh doanh ở  đây chủ yếu liên quan đến trái phiếu chính phủ thì  . bị giảm hơn 500 tỷ hơn 500 tỷ Điều này khiến  cho tổng cái thu nhập lợi nhuận từ hoạt động  . kinh doanh của doanh nghiệp này tăng từ 11.780 tỷ  lên 13.300 Tỷ tức là về cơ bản nó tăng khoảng độ. 550 tỷ tức là tăng khoảng độ 13 14% đó cái hoạt  động kinh doanh cốt lõi là tăng Khoảng 13 14%,  . nhưng mà cái điều khiến cho ACB tăng trưởng  lợi nhuận sau thuế đến 50% ở đây đó chính  . là cái mấu chốt đó là chi phí dự phòng rủi ro  tín dụng nếu như năm 2021 thì ngân hàng này đã  . mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng  rất lớn do cái vấn đề covid xảy ra rất phức  . tạp ở Cái quý 3 tại cái khu vực miền nam khu  vực kinh tế trọng điểm điểm miền Nam và Đó  . cũng là Đại Bản doanh của ACB thì các hộ tiểu  thương Vân Vân bị ảnh hưởng rất nhiều thì ACB.
Đã rất mạnh tay trước khi lập dự phòng lên đến  2812 tỷ Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2020. là Hàn nhập lại thì lại nhiều hơn rất nhiều tức  là về cơ bản quý vị hãy hiểu như này về cơ bản  . coi như 9 tháng vừa rồi là không bị trích lập  một tí nào mà lại còn Thậm chí còn được thu hồi  . thêm được khoảng độ 180 tỷ nữa Từ đó khiến cho  cái lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế  . tăng rất mạnh lên đến 50% nhưng xét kỹ lại  thì có thể thấy cái cốt lõi kinh doanh của  . cái doanh nghiệp này là nó tăng trưởng khoảng  độ từ 15 đến 20% 15 đến 20% xấp xỉ tín dụng và  . cao một chút nhưng do cái dự phòng chi phí nợ  xấu của nó 9 tháng năm 2022 rất thấp trong khi  . hoàn nhập rất nhiều thì riêng cái việc dự phòng  này nó đã mang lại cái lợi nhuận năm nay cao hơn  . năm trước là khoảng 3.000 tỷ nhờ cái việc chi  phí dự phòng giảm so với năm trước đã mang lại.
Lợi nhuận cho ngân hàng này 3.000 tỷ như vậy Kết  quả 9 tháng là tăng trưởng 50% thì nếu về xét về  . có kết quả kinh doanh như vậy thì có thể thấy  rằng cái năm 2022 này dự báo cái lợi nhuận sau  . thuế của ACB có thể đạt khoảng độ 14.000 Tỷ Lợi  nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế thì khi đó thì  . cái roe cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của  cái ngân hàng ACB này nó rất cao nó rất dễ cao  . lên đến khoảng độ hơn 30% cơ đó tức là lại  có 100 đồng thì lãi được 30 đồng lợi nhuận  . sau thuế thì với cái lợi nhuận sau thuế khoảng 14  ngàn tỷ thì với cái giá thị trường hôm nay khoảng. 2420.3.4 gì đó thì pe của cái cổ phiếu ACB này nó  khoảng độ bằng khoảng độ 4.9 lần đến 5 lần 4.9 đến  . 5 lần về cái PB sẽ là cái giá thị trường trên giá  trị sổ sách thì của ngân hàng này thì nó khoảng độ  . 1.2 lần cho hết năm 2022 này thì về đánh giá  kết quả kinh doanh thì chúng tôi đánh giá là.
Kết quả kinh doanh của ACB tăng trưởng tương  đối ổn định và cái việc tăng trưởng lợi nhuận  . đột biến lên đến 50% trong 9 tháng đầu năm nguyên  nhân chủ yếu do cái chi phí dự phòng rủi ro thấp  . hơn năm ngoái khoảng 3.000 tỷ đóng góp phần lớn  và cái tăng trưởng kết quả rất cao cho ACB thì  . từ cái này có thể suy luận ra rằng nếu với kết  quả năm nay rất cao như này thì năm 2023 thì  . ACB rất khó có thể tăng trưởng lợi nhuận bởi vì  chúng tôi cho rằng ACB năm 2023 sẽ phải trích  . lập dự phòng tương đối nó phải nhiều hơn năm  nay hàng nghìn tỷ hàng nghìn tỷ trong khi cái  . tăng trưởng từ thu nhập tín dụng vân vân của nó  thì nó cũng sẽ có sự tăng trưởng đâu đó bằng tín  . dụng khoảng hơn 10% thì từ đó có thể thấy rằng là  cái kết quả 2023 của ACB sẽ tăng trưởng chậm lại  . kỳ vọng rằng có thể là đi ngang lợi nhuận 2023 có  thể là đi ngang đến việc tăng 10% đấy là kịch bản.
Gọi là cơ sở tức là kịch bản trung lập đấy còn nếu  mà kịch bản xấu thì năm sau ACB hoàn toàn có thể  . giảm lợi nhuận một chút còn kịch bản tích cực thì  năm sau ACB tăng trở lợi nhuận từ 10 năm đến 20%  . Thì đấy là trao đổi về cái kết quả kinh doanh của  ACB nhìn qua thì tăng trưởng rất mạnh hơn 5% còn  . Phân tích kỹ thì là nó tăng trưởng cái co cái cốt  lõi kinh doanh của Đảng 10 năm đến 20% và cái lợi  . nhuận tăng trưởng chủ yếu là nhờ nợ xấu trích  lập dự phòng nợ xấu thấp hơn so với năm trước  . 3.000 tỷ Thì đấy là về cái ACB chúng tôi đánh giá  là như vậy tiếp theo về cái cổ phiếu tcb của anh  . Đặng Xuân Cường có trao đổi thì về cơ bản tcb  thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu như này về đánh  . giá kết quả kinh doanh thì ở đây chúng ta hãy thị  trường nghiên cứu á Đấy thu nhập lãi của cái danh.
Ngân hàng này nó tăng từ 25.993 tỷ lên 32.5002 Tỷ  tức là tăng từ khoảng độ 26.000 tỷ đi lên khoảng  . 32.000 Tức là nó tăng đâu đó khoảng hơn 6.500 tỷ  Tức là nó tăng khoảng độ 25% 25% thì nó cao hơn  . so với mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng  này trong một năm 9 tháng vừa qua sau 9 tháng  . năm trước đâu đó khoảng độ 15% thì cái thu nhập  lãi của nó tăng tới 25% và thu nhập lãi thuần của  . nó thì tăng từ 19454 tỷ lên 23.470 Tỷ Tức là nó  tăng khoảng độ hơn 5.000 tỷ một chút tức là tăng  . khoảng độ 26,5 27% thì cho thấy là cái co kinh  doanh của cái ngân hàng Techcombank này năm nay  . là nó tăng trưởng như vậy này tương đối mạnh tăng  trưởng 2527 rõ ràng cơ thì vừa rồi chúng ta nhìn  . ACB thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng 15% thì thằng  Techcombank năm nay tăng 25% thì lãi thuần từ hoạt.
Động dịch vụ Tuy có bị ảnh hưởng bởi cái phí tư  vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu trong quý 3  . quý 2 quý 3 vừa rồi suy giảm Nhưng tổng trung cái  dịch vụ của nó vẫn tăng trưởng rất tốt lợi nhuận  . từ dịch vụ tăng từ 4.279 tỷ lên tới 5.992 tỷ tức  là tăng khoảng độ 1.730 tỷ 1730 tỷ và 1720 tỷ thì  . khi tăng trưởng mạnh như thế này thì tương ứng  với tăng trưởng khoảng 40% cái lợi nhuận từ cái  . hoạt động dịch vụ cho thấy cái Mảng dịch vụ của  nó tăng trưởng phát triển rất tốt đúng không có  . lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối thì cũng  giống như các ngân hàng khác rất thấp năm trước  . là 259 năm nay có 28 tỷ thôi nhưng mà nó rất nhỏ  không đáng kể còn chứng khoán kinh doanh cũng  . tương tự như thế nó bị lỗ 230 tỷ so 25 trước lãi  180 tỷ và chứng khoán đầu tư thì không đáng kể và  . không đáng kể cũng giảm từ 1.473 tỷ xuống còn 531  tỷ do về cơ bản là là là liên quan đến cái trái.
Phiếu chính phủ là chủ yếu tăng lãi khiến cho giá  trái phiếu chính phủ giảm còn hoạt động khác thì  . tương đương nhau không có gì khác biệt cả và cái  lợi nhuận trước dự phòng của Techcombank thì tăng  . trưởng từ 19.135 tỷ lên 22.00066 tỷ như vậy nó  tăng khoảng độ 2.000 930 tỷ 230 tỷ tương đương  . với việc là nó tăng khoảng độ 15% 15% thì điều  này cho thấy là thứ nhất là cái có kinh doanh  . là tăng trưởng khoảng độ 25% nhưng mà do cái  hoạt động kinh doanh chứng khoán chứng khoán  . kinh doanh đầy chủ yếu của ngân hàng đó là trái  phiếu và chứng khoán đầu tư mua bán chứng cách  . đầu tư thì kết quả kém do năm nay lãi suất tăng  khiến cho giá chứng khoán giảm thì khiến cho cái  . lợi nhuận trước chi phí dự phòng nó tăng trưởng  đâu đó có khoảng độ 15% thôi 15% và cái chi phí  . dự phòng rủi ro Tín Dụng năm nay của Techcombank  cũng thấp hơn năm ngoái do năm ngoái trích lập dự.
Phòng rất nhiều trong khi năm nay các doanh nghiệp  sau covid sau tái cơ cấu thì họ lại trở lại bình  . thường thì với việc trích lập thấp hơn thì cũng  cho thấy cái khả năng kiểm soát nợ xấu của nó rất  . tốt thì theo báo cáo thì chúng tôi tính toán hôm  qua thì nợ xấu của Techcombank Họ không phải 6%  . của ACB thì quả xấp xỉ 1% đó thì của Techcombank  không phải 6% vẫn là ngân hàng có nợ xấu thấp nhất  . Việt Nam tiếp theo như vậy là chúng ta có tổng  cái lợi nhuận trước thuế của Techcombank thì  . tăng từ khoảng 17.098 tỷ lên 20.000 821 tỷ  tức là tương ứng với tương ứng với tăng 3.7  . 22 tỷ 3.722 tỷ mà chia cho 17.000 tỷ tương ứng với  việc là tăng khoảng độ 18% 18% đúng không 18 19. lợi nhuận sau thuế của cái ngân hàng này nó tăng  trưởng 21,8% và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông  . công ty mẹ thì tăng là khoảng hơn 22% thì qua đó  có thể đánh giá về cái kết quả kinh doanh tăng.
Trưởng của của Techcombank về cơ bản bền vững bền  vững chủ yếu đến từ cái cốt lõi kinh doanh là tín  . dụng tín dụng chủ yếu đến từ Cái lõi tín dụng bên  cạnh đó thì cung cấp thông tin đến với anh chị về  . cái việc rất nhiều anh chị quan tâm đến cái vấn  đề Trái Phiếu của nó đúng không ạ thì nó chính là  . cái phần gọi là chứng khoán đầu tư thì nó là 103  ngàn tỷ so với năm trước là 97.000 tỷ còn cho vay  . khách hàng của nó là 410.000 tỷ Đây so với năm  trước là 347 tỷ Tuy nhiên trong cái chứng khoán  . đầu tư này thì gồm những từ khóa nào thì chúng ta  sẽ cùng nhau xuống phía dưới để chúng ta xem nhé. và chúng ta sẽ cùng nhau  xuống phía dưới chúng ta xem. đây chứng khoán đầu tư chứng khoán đầu tư là  103.000 tỷ trong đó chứng khoán nợ Tức là liên  . quan đến trái phiếu đấy thì người ta gọi là chứng  khoán nợ thì là 102.856 tỷ còn chứng khoán vốn tức.
Là cổ phiếu đấy thì là 1086 tỷ và dự phòng rủi ro  chứng khoán đầu tư có 716 tỷ thôi trên 100 ngàn tỷ  . tức là tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ dự phòng của nó khoảng  độ 0,6% khoảng hơn khoảng 0,7% thôi ạ 0,7% rất  . thấp đúng không ạ thì trong cái chứng khoán đầu tư  này thì anh chị lưu ý thì ở trong 102.8506 tỷ này  . thì trái phiếu chính phủ và Chính quyền địa phương  đó trái phiếu chính phủ chính quyền địa phương đó  . là khoảng 29.33 tỷ tăng gấp đôi so với 14.437 tỷ  thì cái chứng khoán chính phủ cái trái phiếu chính  . phủ là cái loại gọi là gần như là phi rủi ro tức  là an toàn vẽ ở cái Việt Nam này không Cái gì an  . toàn bằng cái đó trừ khi Chính phủ phá sản thì cái  này mới bị đúng không ạ Chính vì thế cho nên nó là  . an toàn nhất được chưa rồi Tiếp theo là cái chứng  khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước.
Phát hành chủ yếu đó là các cái ngân hàng khác họ  phát hành trái phiếu và Techcombank Mua trái phiếu  . của ngân hàng đó đã 30.023 tỷ thì nó tăng gấp  rưỡi so với năm trước là 20.000 và rất nhiều các  . anh chị quan tâm đến cái gọi là trái phiếu doanh  nghiệp thì ở đây thì ở đây chính là chứng khoán  . nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành thì  nó chính là trái phiếu doanh nghiệp thì trái phiếu  . doanh nghiệp ở đây thì tức là nó trừ các tổ chức  tín dụng ra thì trong cái trái phiếu doanh nghiệp  . này thì nó là 43.500 là 1 tỷ nó đã giảm giảm  khoảng độ 19.000 so với cuối năm 2021 là 62.60  . như vậy với cái quy mô tín dụng của Techcombank  khoảng 460 470.000 tỷ thì cái trái phiếu doanh  . nghiệp Techcombank đầu tư là khoảng 9% anh chị  ạ như năm ngoái thì đâu đó nó khoảng độ 16% thì  . năm nay còn 9% từ đầu năm đến nay giảm hơn 19.000  100 tỷ còn dự phòng chứng khoán đầu tư đây là 716.
Tỷ và nhân đây thì cũng chia sẻ cùng anh chị các  cái ngân hàng lớn ấy Họ đầu tư trái phiếu thường  . họ rất chắc chắn bộ phận quản trị rủi ro của họ  rất chắc chắn gần như toàn bộ các trái phiếu đó  . thì họ để họ mua trái phiếu thì họ cần phải đánh  giá về cái dòng tiền để có thể trả nợ thì họ lúc  . ý mới tuyển đó thứ nhất là cái dòng tiền để có thể  trả nợ tất nhiên cái dòng tiền thì nó cũng có thể  . có rủi ro ví dụ như là doanh nghiệp dự kiến năm  nay bán hàng như thế này ABC nhưng mà thị trường  . khó khăn quá không bán được đất chẳng hạn thì suy  ra cái dòng tiền nó có thể bị ảnh hưởng liên quan  . đến việc trả nợ đúng không ạ Tuy nhiên tuy nhiên  các ngân hàng Còn có vấn đề thứ hai đó là đó là  . họ thường chỉ mua những cái trái phiếu thường nhé  Chỉ mua những trái phiếu có cái tài sản đảm bảo có.
Chất lượng tốt và họ có thể thu hồi được thì như  vừa rồi những cái trái phiếu hay cà khoản vay được  . coi là rủi ro nhất đó là chó FLC bay chẳng hạn  thì các cái ngân hàng về cơ bản họ còn thu hồi hồi  . được hết gần hết nợ cơ OCB cho vay nặng nhất thì  chăng nữa thì cũng thu hồi được các côn đô theo  . rồi các cái căn hộ vân vân thì thu hồi cũng kha  khá đấy là doanh nghiệp gần gần như tiến đến bờ  . vực phá sản và nó còn thu hồi được như vậy Chính  vì thế cho nên cái rủi ro đối với cái trái phiếu  . doanh nghiệp này nó cũng giống như rủi ro đối  với các khoản vay khác thôi các khoản vay khác  . Thôi thì ở đây thì cái ngân hàng này họ dự phòng  là khoảng 0,7% ông 17% thì nếu mà nợ xấu nó có  . khoảng độ 1% đi chăng nữa đúng không 2% đi của cái  số trái phiếu này thì nó cũng đâu đó 7800 tỷ nó  . không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động kinh doanh  của Ngân hàng và anh chị lưu ý trái phiếu doanh.
Nghiệp phát hành ra không phải là doanh nghiệp nào  cũng xấu không phải thế mà có doanh nghiệp xấu có  . doanh nghiệp tốt cũng giống như là các ngân hàng  cho vay tín dụng giá thì trung bình hiện nay chúng  . tôi tính toán nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt  Nam đâu đó nó khoảng độ 3% cả cái videoc thì nó  . khoảng 3% tức là ngân hàng cho vay theo 100 đồng  thì có 3 đồng nợ xấu thì như vậy là cái thị trường  . trái phiếu Việt Nam có khoảng độ 1,2 đến 1,4 triệu  tỷ đang lưu hành nhé cách đây khoảng hơn một tháng  . thì hai tháng thì chúng tôi thống kê là nó khoảng  độ gần 1,4 triệu thì trong hơn 2 tháng vừa qua  . phát hành mới rất ít mà mua lại trước thì rất  nhiều và đá bạn nữa để thành ra nó khoảng độ 1,2  . đến 1,4 triệu tỷ thì nếu nó giống như là các khoản  ngân hàng cho vay thì nó có nợ xấu khoảng 3% chẳng.
Hạn thì nhân 1,32 đến 1,4 triệu tỷ lên thì nợ xấu  của toàn bộ trái phiếu nó khoảng 40.000 tức là 40  . nghìn tỷ trái phiếu nó vỡ nợ thì cũng chỉ như là  cho vay tín dụng thôi Nó rất bình thường nhưng mà  . cái vấn đề Trái Phiếu này khiến cho nhà đầu tư rất  là lo lắng đó là nó liên quan trực tiếp đến người  . dân Mua trái phiếu bởi bình thường Người dân gửi  tiền cho ngân hàng thì ngân hàng lại cho vay doanh  . nghiệp thì nợ xấu ngân hàng là người chịu toàn bộ  nhưng đối với trái phiếu doanh nghiệp thì người  . dân mua thì nếu nợ xấu thì người dân phải chịu  đó thì cái nguyên tắc này ở trên thế giới đó là  . như thế còn nhà đầu tư mà gửi tiền vào ngân hàng  chẳng hạn thì có cái phần bảo hiểm tiền gửi đó là  . 125 triệu tức là khoản nào tối đa được đền bù 125  triệu sẽ cao hơn cũng không được có điều ở Việt.
Nam thì không cho phá sản ngân hàng Chính vì thế  cho nên là người gửi tiền từ xưa đến nay không bị  . mất tiền nhưng ở Mỹ chẳng hạn nó cho phá sản ngân  hàng thì người gửi tiền chỉ nhận được cái phần bảo  . hiểm tiền gửi thôi đó thì nó không gây lên cái xôn  xao ở từ loại nhiều nhưng mà thực tế là cái thị  . trường trái phiếu nó là Thuận mua vừa bán Thuận  mua vừa bán Thế Thành ra nó có một phần rủi ro hay  . một phần nợ xấu cũng là một chuyện hết sức bình  thường nhưng mà ở mình thì nhà đầu tư quen gửi  . vào ngân hàng gần như họ không chịu rủi ro rồi Thế  Thành ra nó mới có cái câu chuyện gọi là lan tràn  . trên cái mạng xã hội Vân Vân rất nhiều là như thế  thì đây là trao đổi cùng anh chị thêm về cái điều  . điều này tiếp theo về cái cơ cấu lợi nhuận từ dịch  vụ thì cũng chia sẻ luôn với anh chị ở chỗ này.
Vâng về cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này vẫn  duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,6 về cái hệ số kasa  . tức là vốn không kỳ hạn thì nó khoảng 46,5% nó  giảm hơn 1% thì đây cùng là một cái xu hướng  . chung của các cái ngân hàng từ đầu năm đến nay  đó tiếp theo thì để phân tích cái thu nhập thu  . nhập thu nhập đây thì đây là thu nhập từ các  khoản lãi và tương tự đây thì chủ yếu là thu  . nhập từ lãi cho vay này là chủ yếu chiếm 24.487  tỷ rồi thu nhập từ chứng khoán nợ tức là từ đầu  . tư trái phiếu đấy trong cái khoản 100.000 tỷ  đấy là bao gồm trái phiếu doanh nghiệp trái  . phiếu chính phủ trái phiếu của các tổ chức tín  dụng khác thì nó là 6189 tỷ đó nó chiếm tỷ trọng  . đâu đó khoảng độ đây chưa đến 20% tổng cái thu  nhập từ lãi và các khoản tương tự anh chị nhé  . vẫn chưa đến 20% đó trên đấy 20% và nó sẽ có xu  hướng giảm dần giảm dần khi cái trái phiếu doanh.
Nghiệp của cái ngân hàng này đang thấp đi tiếp  theo về cái lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng  . này tăng trưởng tới hơn 40% nguyên Chủ yếu là đến  từ đây dịch vụ thanh toán tiền mặt chuyển khoản  . thanh toán Vân Vân còn cái hoạt động bảo hiểm của  nó cũng rất đáng chú ý nó tăng trưởng rất tốt năm  . ngoái 9 tháng là 710 tỷ thì năm nay là 1066 tỷ tức  là tăng khoảng độ 350 tương ứng với việc nó tăng  . 50% so với cùng kỳ năm ngoái có cái hoạt động liên  quan đến tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán ở  . đây là trái phiếu là chủ yếu thì của ngân hàng  này bị giảm đây quý vị có thể thấy 9 tháng năm  . trước là 702 tỷ thì 9 tháng năm nay có 590 tỷ thôi  tức là về cơ bản là nó giảm đâu đó khoảng 110 tỷ  . giảm khoảng hơn chục phần trăm và trong quý 4 cái  nghiệp vụ này nó cũng sẽ vẫn giảm tiếp một chút.
Thì nhiều anh chị lo ngại cái trái phiếu sẽ ảnh  hưởng đến lợi nhuận của Ngân Ngân hàng này như thế  . nào thì về cơ bản nó không ảnh hưởng đáng kể đâu  ạ Nó ảnh hưởng liên quan đến dịch vụ bảo lãnh phát  . hành chứng quá thôi còn về cơ bản Nếu mà ngân hàng  mà không đầu tư trái phiếu nhiều ấy thì thưa với  . anh chị thì họ sẽ chuyển sang cho vay nhiều tức  là họ không đầu tư trái phiếu thì họ cầm tiền thì  . họ cho vay thì trái phiếu doanh nghiệp mới cả trái  phiếu ngân hàng rồi là trái phiếu doanh nghiệp đấy  . hả cháy với lại cho các khoản cho vay là tín dụng  đấy thì nếu mà họ đầu tư ít vào trái phiếu hơn tức  . là ảnh hưởng bởi trái phiếu đầu tư ít hơn trái  phiếu hơn thì họ sẽ cầm tiền ra họ gửi thôi họ  . cho vay khách hàng thôi Nhu cầu rất cao thế thành  nhà về cơ bản nó không bị ảnh hưởng đáng kể đáng.
Kể thưa quý vị là như vậy và đây Kết quả đây nó  minh chứng cho cái điều không bị ảnh hưởng đáng kể  . là như thế được chưa rồi tiếp theo đây thì nó sẽ  ảnh hưởng về dịch vụ bảo lãnh tư tư vấn bảo lãnh  . phát hành chứng khoán thì cái hoạt động này đâu  đó một năm năm ngoái nó mang lại cho khoảng gần  . 1.000 tỷ thì ví dụ năm nay còn khoảng độ 7800 tỷ  thôi chẳng hạn thì sang năm kể cả nó kém đi chăng  . nữa nó cũng chỉ là 6 700 tỷ 7 800 tỷ thì nó làm  lợi nhuận của cái công ty chứng khoán Techcombank  . này giảm đi một chút giảm đi một chút tiếp theo  thì có cái hoạt động môi giới chứng khoán đây thì  . để ngân hàng này nó lại tăng trưởng khá tốt cho  dù năm nay thanh khoản kém hơn năm ngoái rất rất  . nhiều nhờ vào việc đó là năm nay nó tăng được cái  thị phần rất lớn để thành ra là nó có tăng cái kết.
Quả môi giới môi giới được chưa Rồi cái hoạt động  dịch vụ ủy ủy thác Quản lý Quỹ thì đây nó suy giảm  . lợi nhuận đây do cái số lượng trái phiếu đáo hạn  rất nhiều trong khi trái phiếu phát hành mới không  . có nhiều và nhà đầu tư đang lo ngại về việc đầu tư  trái phiếu khiến cho nó ảnh hưởng đây trái phiếu  . chính ảnh hưởng hai cái vấn đề này đó thì cho thấy  rằng năm tới có thể rằng là cái kết quả kinh doanh  . từ cái mảng liên quan đến trái phiếu nó có thể  giảm của ngân hàng này Khoảng vài trăm tỷ trên  . quy mô lợi nhuận của ngân hàng này năm nay đâu  đó lợi nhuận trước thuế khoảng 28.000 tỷ thì 5  . năm tới nó tăng trưởng tín dụng vân vân thì cái  trái phiếu nó sẽ làm cho nó tăng trưởng Chậm lại  . thôi chứ rất khó có thể khiến cho nó âm được âm  được đúng không ạ Vân Vân thì quý vị thấy đây.
Cái lợi nhuận từ môi giới chứng khoán nó lại là  lớn nhất đối với công ty chứng khoán Techcombank  . cơ bởi vì cái chi phí môi giới nó có 129 tỷ đấy  mà trong khi doanh thu 638 tỷ như vậy lợi nhuận  . nó lên đến hơn 500 tỷ bởi vì công ty này về cơ  bản gần như họ không sử dụng môi giới Thế Thành  . ra chi phí môi giới của họ rất thấp đúng không ạ  Rồi các khoản cho vay ký quỹ các thứ thì nó tăng  . thì nó được tính vào đó là cho vay khách hàng ở  phía trên đó Thì đấy là trao đổi với anh chị em  . nhà đầu tư về cái câu chuyện như thế còn về  cái vấn đề nợ xấu thì như chúng ta vừa phục  . vừa cung cấp đó là nó là khoảng 0,6% Thì đấy là  trao đổi cùng anh chị nhà đầu tư lại như thế để  . anh chị hiểu rõ hơn về cái ngân hàng này  về cái doanh nghiệp này ok rồi tiếp theo. những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh rồi  thì phục mới đánh giá được nhé anh chị nhé tiếp.
Theo về vip thì ngân hàng VIB về báo cáo chính  thức thì họ chưa công bố nhưng mà kết quả kinh  . doanh họ đã công bố rồi về cơ bản thì chưa thể  đánh giá kỹ về VIB được bởi vì họ chưa công bố  . cái báo cáo phun ra mà họ chỉ công bố cái kết quả  lợi nhuận Thôi thì ở đây lợi nhuận 9 tháng của nó  . Đạt 7.800 tỷ tăng 46% đúng không ạ thì đây là một  ngân hàng có cái về cơ bản nếu mọi người lo lại  . trái phiếu thì ngân hàng này gần như không bị ảnh  hưởng bởi vì nó không đầu tư và trái phiếu đáng  . kể Chủ yếu nó cho vay khách hàng cá nhân nhưng  mà chia sẻ cùng anh chị thì các ngân hàng Đầu tư  . trái phiếu thậm chí nó còn an toàn hơn cho vay cá  nhân cả Bởi vì thực tế nợ xấu trong những năm qua  . của nó thấp hơn rất nhiều thấp hơn rất nhiều Tất  nhiên là ví dụ nó mua trái phiếu phải cái doanh  . nghiệp mà chủ tịch bị bắt chẳng hạn thì cái nhà  này rất có thể là rơi vào nợ xấu tuy vậy thì nhờ.
Có việc tài sản đảm bảo của các cái khoản trái  phiếu thường rất lớn ví dụ ngay cả cái tập đoàn  . gọi là vạn Thịnh Phát đi ở trong Sài Gòn kia thì  về cơ bản nó cũng có lên đến hàng trăm hàng trăm  . cái dự án bất động sản về cơ bản là cái giá trị nó  rất lớn thì nếu mà thanh lý vân vân để trả cho nhà  . đầu tư thì nó sẽ thu hồi được toàn bộ chứ nó không  bị không bị không bị không thua được đâu ạ Thì đấy  . là trao đổi cùng anh chị thì cái ngân hàng VIB này  thì đáng chú ý nó cùng với ACB là hai ngân hàng có  . cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất  Việt Nam sau đó mới đến Vietcombank Nếu mà trừ quỹ  . phúc lợi khen thưởng đi thì Vietcombank  lại còn xếp sau cả MB cơ và Techcombank. và ACB khoảng độ hơn 30% cho năm 2022 này thì quý  vị hãy tưởng tượng rằng 100 đồng 100 tỷ thì nó làm.
Ra 35 tỷ 34 35 tỷ đồng thì như vậy phải nói là rất  hiệu quả rất hiệu quả và nó tăng trưởng rất mạnh  . thì đấy là cái ngân hàng VIB này thì đánh giá nó  rất tích cực và cái năm tới thì dự phòng cho năm  . tới thì quay lại các cái ngân hàng đi dự phòng  cho năm tới thì ACB thì chúng tôi cho rằng lợi  . nhuận năm tới có thể đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ  khoảng 10% VIB thì năm tới cái việc tăng trưởng  . lợi nhuận nó cũng sẽ không cao được như năm nay  đâu ạ bởi vì về cơ bản là cái tăng trưởng tín dụng  . của nó năm nay một phần lợi nhuận tăng nhờ Tín  Dụng năm ngoái tăng rất mạnh nhưng Tín Dụng năm  . nay của VIB chậm được ngân hàng nhà nước cấp cho  có ít bởi vì phải ưu tiên các ngân hàng thực hiện  . chính các ứng nghiệm vụ xã hội để do đó năm tới  lợi nhuận của VIB thì chúng tôi kỳ vọng có thể đi.
Ngang hoặc đâu đó thì cũng chỉ tăng trưởng khoảng  độ 20% là cao thôi đó Thì đấy là cái ghế còn ACB  . là từ không đến 10% còn Techcombank thì chúng tôi  Kỳ nhỏ để tăng trở lợi nhuận nó từ khoảng độ 10  . đến 15% đó là ba cái ngân hàng mà đã có kết quả  kinh doanh rồi kết quả kinh doanh rồi Vâng MB thì  . chưa ra kết quả kinh doanh ạ ors thì có kết quả  kinh doanh rồi hơn 70 tỷ quý 3 vừa rồi Cho dù cái  . lĩnh vực trái phiếu rất khó khăn nhưng nó đạt được  hơn 70 tỷ như vậy ors năm nay lợi nhuận của nó có  . thể đạt eps có thể đạt khoảng độ 1200 đồng 1.200  đồng 7 lần còn PB của nó bằng khoảng độ 0.7 lần. Ok tiếp theo là đến mã. và các mã phải có kết quả kinh doanh rồi cơ  thì chúng tôi mới đánh giá được anh chị nhé  . tiếp theo về cái vấn đề là đánh giá về kết quả  kinh doanh của PNJ đi thì kết quả kinh doanh 9.
Tháng của cái công ty bán lẻ này Thứ nhất là  tăng trưởng doanh thu của nó đây chúng ta lên  . nhìn phía trên doanh thu là Đạt 25.574 tỷ tăng  104,4% so với 9 tháng đầu năm 2021 thì việc tăng  . trưởng rất mạnh này nó đến từ 20 nhân một là cái  công ty này nó mạnh mẽ hơn nó thay đổi chuyển đổi  . số sang Mọi thứ rất tốt tăng trưởng rất mạnh và  sự phục hồi của nền kinh tế thứ hai là cái nền  . Năm ngoái nó thấp khi mà trong quý 3 của nó về  cơ bản đóng cửa phải đến hơn một nửa các cái số  . cửa hàng của mình ở khu vực ở trên cả nước luôn  trên cả nước thì cái doanh thu thuần tuy vậy thì  . tình huống và tính trên cái kịch trên cái  nền tảng cơ bản thì doanh thu nó cũng tăng  . rất mạnh đấy chứ không phải chậm đâu ạ có lợi  nhuận gộp thì nó tăng 92,5% lợi nhuận sau thuế  . thì tăng tới 132,7% Nguyên nhân do quý 3 năm  2021 nó bị âm lợi nhuận với lại năm nay nó rất.
Khỏe thì như vậy với chỉ 9 tháng mà lợi nhuận  sau thuế của PNJ đâu đó đã cao hơn bất kỳ một  . cái năm nào cao nhất của nó Tức là nó có sự  tăng trưởng thực tế rất tốt đúng không ạ thì  . để như vậy doanh thu hoàn thành 99% kế hoạch  còn kết quả kinh doanh thì hoàn thành 101.5%. quý 4 này cái lợi nhuận của PNJ có thể đạt ở  mức khoảng độ 560 tỷ tức là năm nay lợi nhuận  . của họ có thể quay 1900 Tỷ Lợi nhuận sau thuế  đó là một cái kết quả kinh doanh tăng trưởng  . gần gấp đôi so với năm ngoại như vậy được đánh  giá rất là cao lợi nhuận kỷ lục của PNJ một năm  . đâu đó khoảng 1.100 tỷ thôi như vậy năm nay sẽ  cao hơn lợi nhuận kỳ thủ khoảng 780% cả đó còn  . nếu mà tính theo từng mảng thì mảng bán lẻ  của nó tăng trưởng mạnh nhất và cái cơ cấu  . lợi nhuận của mảng bán lẻ đâu đó nó cũng chiếm  chủ yếu chiếm Chủ yếu nó chiếm vảy đến 90% 95%.
Còn toàn bộ trang sức thì đâu đó nó chiếm  khoảng 99% lợi nhuận của doanh nghiệp thế  . Do đó là khi phân tích đánh giá về plg chúng  ta chỉ cần tập trung vào cái việc bán lẻ sản  . xuất rồi là đủ tăng trưởng rất mạnh 113,3% đúng  không bán sỉ thì cũng tăng trưởng 84,7% nhưng  . mà nó không lớn lắm còn vàng 24K tùy doanh thu  nó khá lớn tức là bán vàng 4 số 9 bán vàng 24K. nhất định so với năm bạn trai nhưng mà Việt Nam  vẫn là một cái điểm sáng có cái tốc độ tăng trưởng  . kinh tế tốt thì do đó rằng là cái việc tăng trưởng  của cây này ghi năm tới thì nếu không có gì bất  . ngờ thì nó vẫn sẽ có thể tăng trưởng đâu đó khoảng  độ 10 đến 20% cho năm tới Và một điều thú vị của  . PNJ về cơ bản nợ vai ròng của nó đã âm rồi Tức  là tiền tương đương tiền đầu tư tài chính ngắn  . hạn trừ đi nợ vay của nó Tức là nó lớn hơn nợ vay  thì cái cơ cấu tài chính nó rất khỏe rất sạch thì.
Nó không ảnh hưởng gì bởi cái lãi suất tăng hay  giảm gì cả thậm chí nó có lợi một chút khi lãi  . suất tăng Bởi vì nó có gửi tiền một chút Tuy nhiên  cái này thì hàm ý rằng sắp tới thì PNJ có thể trả  . cổ tức rất cao bởi vì với eps năm nay của công ty  này đâu đó khoảng độ 7.000 rưỡi đến 7.800 đồng thì  . với cái việc không còn nợ vay thì hoàn toàn của  Tức nó có thể nâng lên khoảng 4.000 5.000 trong  . chúng ta thì đấy là đánh giá về PNJ là như vậy  Chất Lượng tài chính rất tốt ở kết quả kinh doanh  . của nó tăng trưởng mạnh và kỳ vọng tương lai vẫn  còn tăng trưởng rủi ro của nó thì tương đối thấp  . tiếp theo là về Ok về đánh giá về cái ngân hàng  Tiên Phong Bank kết quả kinh doanh của nó đúng  . không Thì ở đây thì chúng tôi có báo cáo của Tiên  Phong Bank để đầu tiên là cái thu nhập từ lãi nó.
Tăng từ 12.700 tỷ lên 10 năm 1800 tỷ tức là tăng  khoảng độ 3 gần 3.000 100 tỷ thì tương ứng với  . việc là nó tăng đâu đó khoảng độ 23 24 phần trăm  đấy là cái co kinh doanh Còn cái thu nhập lãi  . thuần của nó thì từ 7.100 tức là tăng khoảng gần  1.000 rưỡi để tăng khoảng nghìn 20% một chút thì  . điều này cho thấy rằng về cơ bản về cơ bản là cái  co kinh doanh nó tăng trưởng khá tốt khoảng 1718%  . của bạn tương tự hoạt động dịch vụ nó thì hãy  tăng trưởng đột biến rất mạnh tăng trưởng tới  . 80% so với năm trước thì có kết quả khá quả quan  thì riêng có hoạt động kinh doanh ngoại hối của  . cái ngân hàng này thì nó lại vượt trội so với  các ngân hàng khác trong mấy năm vừa rồi đó  . rồi là chứng khoán đầu tư của nó thì có sự suy  giảm mạnh do ảnh hưởng của cái lãi suất tăng  . khiến cho cái lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán  trái phiếu chính phủ hay trái phiếu này kia của.
Nó bị giảm một chút còn điểm nổi bật là cái Thu  từ hoạt động khác năm nay của của cái ngân hàng  . này nó lại tăng rất mạnh tăng tới khoảng độ đâu  đó hơn 200% 230% so với cùng kỳ năm trước đúng  . không ạ Còn cái chi phí dự phòng rủi ro năm  nay cũng giảm từ đó khiến cho cái lợi nhuận  . ngân hàng này Đạt 4.741 tỷ tức là tăng khoảng  1200 tỷ tăng khoảng độ đâu đó khoảng độ 35% so  . với cùng kỳ năm ngoái thì cái co kinh doanh là  tăng trưởng khoảng 17 18% tổng lợi nhuận sau  . thuế đang khoảng ba mẹ 5% thì chúng tôi cho rằng  cái năm nay thì ngân hàng này có thể là không  . hoàn thành được cái kế hoạch là khoảng 8.000 tư  8.000 rưỡi lợi nhuận trước thuế nhưng mà về cơ  . bản nó cũng sẽ xấp xỉ hoàn thành và với cái kết  quả kinh doanh như vậy là tương đối tích cực và  . năm sau thì chúng tôi cho rằng nó sẽ không còn  những cái đột biến nữa thì lợi nhuận nó có thể.
Tăng trưởng từ 10 đến khoảng độ 20% 25% của  năm tới thì Tiên Phong Bank vẫn là một ngân  . hàng tốt trong cho chúng ta đánh giá còn chúng  ta sẽ cùng xem xét xem cái nợ xấu của nó như thế  . nào quý vị nhé và nợ xấu của nó như thế nào thì  chúng ta sẽ cùng xuống xem nợ xấu của nó thế nào. Xin mời anh chị Chúng Ta Cùng Xem đấy ạ Đây nợ  xấu đến 30 tháng 9 năm 2022 của nó là gồm nhóm  . nợ dưới tiêu chuẩn này nợ nghi ngờ và nợ khả năng  Mất vốn như vậy chúng ta có thấy là 760 cộng với  . 600 6 nữa đúng không ạ Đây là 1.420 tỷ 1.420 tỷ  hai mấy tỷ trên cái tổng 156,000 tỷ như vậy nợ  . xấu của cái ngân hàng Tiên Phong Bank này đâu đó  nó khoảng độ 0,9% không hiểu 9% Trong 9 tháng đầu  . năm 2022 thì năm ngoái của nó chúng ta nhìn đây  là 650 + 500 là 1.150 chia cho thì nó tăng một  . chút so với năm ngoái đó năm ngoái khoảng 0,8%  0,8% thì năm nay nó lên 0,9% về cơ bản vẫn khá.
Ổn định khá ổn định còn cái dự phòng nợ xấu của  nó thì cũng khá cao khá cao anh chị ạ dự phòng  . vừa rồi phụ nhìn thấy hơn 2.000 tỷ trên cái tổng  nợ xấu đâu đó khoảng hơn 1.000 tư như vậy dự phòng  . nợ xấu của nó khoảng 150% cũng là tốt cũng là tốt  thì đấy là về cái ngân hàng Tiên Phong Bank và  . tiếp theo về mối cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư  quan tâm cho tích sàn cổ phiếu đó là cổ phiếu FPT. chúng ta thấy doanh thu thì nó tăng trưởng tốt  24,1%, lợi nhuận trước thuế tập đoàn đang 23,8%  . lợi nhuận sau thuế của tập đoàn là tăng 28,3% vì  sao lợi nhuận sau thuế nó lại tăng trưởng mạnh hơn  . so với lợi nhuận trước thuế thì xin trao đổi cùng  anh chị như thế này đặc thù của Tập đoàn FPT thì  . nó là kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực trong đó  có ba cái trụ cột chính một là công nghệ thông.
Tin hai là viễn thông và ba nhà giáo dục đầu  tư thì nó lại tách bạch ra từng mảng nhỏ một  . tính thuế khác nhau ví dụ mảng viễn thông thì  họ phải đóng thuế ở mức độ 20% mảng công nghệ  . thông tin thì họ lại chỉ phải đóng thuế ở mức 5  đến 10% thôi chẳng hạn rồi là mảng giáo dục thì  . thậm chí họ còn Thậm chí còn được miễn thuế hay  vân vân thì khi đó các cái mảng khi đó thì lợi  . nhuận sau thuế thường cao hơn so với lợi nhuận  tăng trưởng lợi nhuận trước thuế anh chị lưu ý  . nghe như thế nhé đặc biệt là đối với FPT thì cái  mảng công nghệ thông tin và mảng giáo dục là đang  . tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh trong khi nó phải  đóng tỷ lệ thuế rất thấp từ đó nó khiến cho cái  . lợi nhuận sau thuế đã tăng mạnh hơn nhưng mà cái  nhà đầu tư chúng ta quan tâm thì nó cũng không  . phải cái lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đâu mà  cái nhà đầu tư chúng ta quan tâm là hai cái này.
Này một lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông cùng  ti mẹ tăng với hơn 30% thì nguyên nhân vì sao  . nó lại tăng trưởng cao hơn lợi nhuận sau thuế là  TV riêng cái mảng công nghệ thông tin tăng trưởng  . mạnh tăng trưởng lớn rồi giáo dục tăng trưởng  mạnh thì FPT này sở hữu 100% còn cái mảng tăng  . trưởng chậm hơn nhưng mà viễn thông thì Fi này  sở hữu có 45% thôi Chính vì thế cho nên cái lợi  . nhuận thuộc về cổ đông của chúng ta đầu tư thì  nó sẽ tăng cao hơn so với lợi nhuận sau thuế Nếu  . mà mảng viễn thông mà tăng mạnh hơn thì ngược  lại lợi nhuận sau thuế thu cổ đông sẽ tăng thấp. Vì sao này eps lại tăng trưởng chậm hơn  so với lợi nhuận thuộc cổ đông vui tính  . mẹ thì cái quan tâm cuối cùng của chúng ta  là cái này là vì FPT Hàng năm có phát hành  . ưu đãi cho cán bộ công nhân viên đâu đó khoảng  0,5% số cổ phiếu đến anh em nó bị loãng đi một.
Chút loãng đi một chút anh chị nhé thì tuy  nhiên với cái việc tăng trưởng FPS lên đến  . gần 30% một năm như thế này là rất cao tính  cho cả năm thì chúng tôi cho rằng nó vẫn có  . thể tăng trưởng khoảng 27% và với cái các  cái hợp đồng ký mới của FPT là rất lớn ok. đây doanh thu ký mới là 16.799 tỷ  tăng trưởng 42,6% so với cùng kỳ 2015. đã có trước cái số lượng đơn hàng nó rất lớn so  với năm trước rồi thì chính vì thế cho nên cho  . nên năm 2023 FPT dự kiến vẫn còn cái tốc độ  tăng trưởng lợi nhuận trên 20% nữa khả năng  . rất cao là thằng trên 2% nữa thì như vậy Nó là  một cái doanh nghiệp có sự tăng trưởng bền vững  . mạnh mẽ để bất chấp cái sự khó khăn của nền kinh  tế thế giới đó Thì đấy là một cái điều đáng mừng  . về nó rồi doanh thu kỳ mới đây Đang 42,6% khách  hàng trên 1 triệu đô đây tăng trưởng cũng khá.
Tốt đúng không ạ Rồi các dự án vân vân thì  qua đó có thể thấy rằng là FPT đang là một  . trong những công ty có cái bước tiến vững chắc  nhất trong cái nền tảng kinh doanh của mình và  . nó vẫn xứng đáng là một cái cổ phiếu mà rất đáng  quan tâm cho nhà đầu tư đến lâu dài lâu dài còn  . trong ngắn hạn thì chia sẻ cùng anh chị nó rất  là khó đánh giá rất là khó đoán Bởi lẽ thì thị  . trường chứng khoán của chúng ta nó không thực sự  đến bây giờ nó không hoạt động theo một cái logic  . là cả lô thích nào cả thì minh chứng thì chia  sẻ với anh chị đây thị trường chứng khoán của  . các nước trong khu vực chẳng hạn ví dụ như là thị  trường chứng khoán thế giới thì nước Anh là một  . cái nước lạm phát lên đến chục phần trăm khó khăn  nhất thủ tướng vừa mới lên được 6 tuần đã phải từ  . chức ở anh mọi thứ nó đắt đỏ vô cùng luôn Đồng  Bảng Anh thì mất giá soi đô la cả đôi chục phần.
Trăm mười mấy 20% đúng không Thì Nhưng mà anh  chị nhìn thấy Này tốc độ tăng trưởng rất nhỏ. tỷ lệ lạm phát đây chúng ta thấy đây nó  là 10,1% rất cao thất nghiệp cao lạm phát  . rất cao vân vân Nhưng mà Đây chính là  cái thị trường ở châu Âu trọng điểm mà  . có thể nói là yếu thuộc dạng yếu nhất  thế giới nhưng mà anh chị có thể thấy  . được thị trường chứng khoán đây so với  ngày 31 tháng 12 đó là khoảng 7.400 điểm. khoảng gần 7.400 điểm đây. 7380 điểm mà hiện nay nó là 6.970 điểm. 6% đó là cái thị trường gọi là ảnh hưởng lớn  nhất thế giới Chính vì thế cho nên là thấy Việt  . Nam mình không Chứ những chỉ có thị trường đó mà  đây các anh chị có thể xem bất kỳ thị trường nào  . thị trường nhật đây yên Nhật đâu điều đó mất  giá khoảng 30% lạm phát cao Mọi thứ rất tệ hại. thị trường chứng khoán. đây ngày 30 tháng 10 12 đấy nó khoảng độ  28.890 điểm thì bây giờ đó là 2006.800 điểm.
Thuộc dạng là tệ hại nhất thế giới đấy Các anh  . chị xem cái đồng tiền yên Nhật này ra  yên Nhật nó mất giá khủng khiếp luôn. từ mức 114 yên đổi 1 đô. đầu Nam đây đầu năm 114 yên đổi 1 đô bây  giờ nó lên đến 151 Yên đổi lấy một độ tức  . là nó mất giá đâu đó khoảng độ 30 mấy phần  trăm cuối cùng thị trường chứng khoán của nó  . như các anh chị vừa nhìn thấy nó giảm của  vài phần chả rất thấp đúng không phải nói  . là rất thấp rất thấp đó Thì đấy là cái thị  trường của mình bây giờ nó không còn logic  . nữa rồi hay là ở Đức đây là một cái nước ảnh  hưởng nhiều nhất khí đốt của Nga đây ảnh hưởng  . khủng khiếp luôn bởi khí đốt của Nga giá điện  ở đây có lúc nó còn tăng lên đến khoảng độ lên  . đến hàng chục lần chứ không phải là chục  phần trăm đâu nhé chục lần là có thật đấy. thuộc dạng là tệ nhất thế giới Đấy nó là 1.500  điểm thì nó xuống có 12.700 điểm rồi Tức là về.
Cơ bản nó giảm có 3.100 điểm so với 15.000  8 Tức là nó giảm chưa Đến 20% đấy là thị  . trường tệ hại nhất thế giới bị ảnh hưởng mạnh  nhất thế giới này lạm phát 10% lạm phát 10%. thế thành ra là nói về do khủng hoảng  kinh tế cũng không phải mà do mất giá  . đồng tiền thì cũng không phải đồng  tiền Việt Nam chúng ta đâu mất giá  . nhiều như thế lạm phát thì cũng không phải  Lạm phát của chúng ta đâu có nhiều như thế. các anh chị xem các cái nước trong khu vực  gần mình nhất đây ở Châu Á đây ví dụ để các  . anh chị xem Indonesia ở cái nước Indonesia này  đây tăng trưởng kinh tế của nó đây tăng trưởng  . gp của nó quý trước là âm Không Phải 95%  quý này được có 3,7% thấp hơn Việt Nam rất  . nhiều còn tiền tệ thì nó mất giá đâu đó cũng  nhỉnh mất giá nhiều hơn Việt Nam đây tiền tệ  . của nó đây anh chị có thể xem tháng 1 nó là  khoảng độ 14.244 vì bây giờ lên đến 15.630.
Đầu năm của nó là 6.600 điểm chính chỗ này luôn. bây giờ nó là 7.017. đất nước Ấn độ tăng trưởng kinh  tế để âm Hai Quý liên tiếp đây. bạn nhân viên bạn gửi cho các thông tin này thì  bây giờ tôi vào để quý vị cùng xem đúng không. thậm chí nó còn đăng khoảng độ 5% thì do đó nếu  mà đổ cho về khủng hoảng kinh tế thì cũng không  . phải nếu không có kinh tế thì các ngày nước  như châu Âu như Mỹ phải ảnh hưởng mạnh nhất  . hãy đổi cho lạm phát cao thì tất nhiên chúng  ta không phải là phát cao được đúng không thay  . đổi cho tỷ giá mất thì cũng không ạ Chính vì  thế cho nên là cũng chia sẻ của anh chị đó là  . một sự vô cùng khó khăn bất ngờ đối với rất  nhiều nhà đầu tư không chỉ f0 đâu mà còn fn  . và chúng tôi cũng là những người bị bất ngờ và  chúng tôi không đoán được thì đây với Mỹ đây  . đầu năm nó là khoảng độ 30.000 tỷ đấy ạ 36.400  điểm bây giờ còn 30.700 điểm về cơ bản nó mất.
Chưa đến 20% đúng không Nhưng còn Việt Nam của  chúng ta thì sao Việt Nam của chúng ta Việt Nam  . yêu dấu của chúng ta thế thành ra là chúng tôi  không thể giải thích được bằng các cái vĩ mô hay  . các cái cơ bản Chính vì thế cho nên chúng tôi sẽ  tập trung trao đổi đến quý nhà đầu tư liên quan  . đến doanh nghiệp thôi Còn ở Việt Nam quý vị có thể  nhìn thấy đây tăng trưởng GP đây quý trước đó là  . 7,72% quý vừa rồi 13,67% Lạm phát của chúng ta có  3,94% thôi thấp hơn rất nhiều các cái nước khác. đây chúng ta từ 22.800 đồng  lên 24.800 Đợt tăng mất 2 ngày  . thì tương đương với khoảng độ hơn 8% vẫn  thấp thuộc dạng to thấp nhất thế giới mất  . giá ít nhất thế giới nhưng mà thị trường  chứng khoán của chúng ta thì anh chị có  . thể nhìn thấy từ 1.500 bao nhiêu điểm  đó đúng không xuống còn 1020 điểm đấy.
Mất 500 mất hơn 500 điểm 35 36 phần trăm. 1.52 mươi mấy điểm còn có 1.010 điểm tức là mất  500 điểm 35% thì cái điều này thì chúng tôi không  . giải thích được đấy thì chia sẻ thật thành thật  với các anh chị dành cho bạn Chính vì thế cho nên  . chúng tôi tập trung vào kinh doanh kết quả kinh  doanh các doanh nghiệp hơn nữa thì từ xưa đến nay  . thì anh sẽ phim cũng luôn tập trung vào doanh  nghiệp thì chúng tôi tin rằng doanh nghiệp tốt. với giá trị rồi nó sẽ trả lại đúng với giá trị  của nó mà thôi nó sẽ đúng với giá trị của nó  . mà thôi và thực sự là tôi có những người bạn  ở nước ngoài họ phải thốt lên rằng Ồ Tại sao. Tại sao ở Việt Nam doanh nghiệp tăng trưởng 23%. trong khi ở nước họ những cái doanh nghiệp như  . thế thì không bao giờ họ mua  được với cái pe dưới 25 lần. giải thích vuốt đuôi thôi chứ chúng  ta cũng không không thể chính xác được.
Và chúng tôi cũng cho rằng là một trong nguyên  nhân khiến cho cái thị trường này đó là mang  . tính đầu cơ cả bởi vì cái giao dịch Thái phái  sinh thì thanh khoản đầu gấp 5 đến 8 lần so với  . giao dịch cơ sở thì không có một thị trường nào  trên thế giới nó lại giao dịch như thế cả thì mọi  . người coi nó là cờ bạc hết rồi không ai trong lúc  này thì không ai ngắm liên kết quả kinh doanh hay  . doanh nghiệp tốt hay xấu hay vân vân đó Thì đấy  là cái câu chuyện về về về tâm sự với nhà đầu tư  . với anh chị một chút là như thế ngoài ra thì cái  tỷ lệ dân số của chúng ta đầu tư chứng khoán là  . thấp quá đâu đó số lượng tài khoản hơn 5% 5,5%  dân số nhưng là thực tế số lượng nhà đầu tư mở  . mấy tài khoản rất nhiều thì chúng tôi tính ước  khoảng hơn 2% từ hơn 2 triệu người thôi đầu tư  . chứng khoán trong khi trong khi cái số lượng những  doanh nghiệp gần như tốt nhất to nhất đã niêm yết.
Hết về các ngân hàng về các ngân hàng thì đều là  niêm yết hết rồi Thế Thành ra lượng hàng cùng quá  . nhiều trong khi cái lượng cầu thấp và nhà đầu tư  cá nhân quyết định chủ yếu thông qua cái phái sinh. từ đó thì nó như đánh bạc thì đánh bạc thì cái  đó thì chúng tôi hiện nay là chưa đánh giá được  . tiếp theo anh anh sĩ Thái có hỏi là nói về tcb  chưa thì tcb thì em có nói ở ngay cái phần gần  . đầu phần đầu là mới ACB trong đó Anh có thể xem  lại rất kỹ và chi tiết về đó thật kỹ về chi tiết. đây thì cũng đã trao đổi cùng với  anh chị rất nhiều về kết quả kinh  . doanh của khá nhiều các doanh nghiệp rồi và. tiếp theo về VPBank thì về cơ bản kết quả của  VPBank thì nó cũng tương đối tốt đúng không ạ  . tương đối tốt Tuy nhiên thì về cơ bản là nếu mà  VPBank riêng về hoạt động kinh doanh của nó nó.
Là cái ngân hàng rủi ro cao có thể kỳ vọng lợi  nhuận cao rủi ro cao kỳ vọng lợi nhuận cao chứ  . nó không hoàn toàn là còn hoạt động cơ bản của nó  thì cũng không được đánh giá trong top 3 dẫn đầu  . luôn Nó ngoài tóc bạc nó ngoài tóc bạc nó trong  vòng khoảng độ 10 ngân hàng tốt nhất thì nó có  . trong đó có trong đó anh chị nhé Còn bảo để mà  to bà thì là là chưa Nhưng mà Ngân hàng này thì  . nó lại có rất nhiều câu chuyện hay ông chủ tịch  liên tục bán được các công ty với cái vốn rất là  . với cái giá rất là cao đúng không ạ thì đây  chúng ta cùng Khả qua cái kết quả kinh doanh  . của nó anh chị nhé Đây về thu nhập lãi của  nó có thể lấy là quý bà tăng rất mạnh nhờ  . việc tăng trưởng tín dụng rất cao và quý  4 này còn tăng trưởng rất cao nữa thí dụ  . tiếng Trung cả Nam thì đây thu nhập lãi tăng  từ 38.000 đến 45.000 tức là tăng 7.000 tăng.
Gần 20% thì nó còn tăng thấp hơn cả Tiền  Phong Bank VIB và thấp hơn cả Techcombank. hoạt động dịch vụ thì nó tăng đâu đó khoảng độ  6% cho thấy cũng khá tốt đấy hoạt động dịch vụ  . đang trở lại rất tốt đấy tiếp theo về cái vấn  đề liên quan đến gọi là cái Thu nhập khác đây  . anh chị có thể nhìn thấy 11.258 tỷ tức là đến  từ tiền về cơ bản liên quan đến cái lợi nhuận  . Đầu Tiên hợp đồng bảo hiểm vân vân các thứ của  cái ngân hàng này thì nó tăng so với năm ngoái  . đâu đó cũng 7 nghìn tỷ cơ thì đấy chính là cái mấu  chốt giúp cho cái ngân hàng này giúp cho ngân hàng  . này tăng trưởng cái lợi nhuận mạnh còn nếu trừ  cái lợi nhuận đột biến thì ngân hàng này tăng  . trưởng lợi nhuận không đáng kể chưa đến 10% chưa  đến 10% anh chị lưu ý như thế nhé Chưa đến 10% đâu  . đó và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông ngân hàng  là khoảng 15.000 900 tỷ thì tăng trưởng khá là.
Tốt so với năm trước nhưng mà chủ yếu đến từ lợi  nhuận đột biến thưa anh chị nhìn thấy còn nếu là  . loại trừ lợi nhuận đột biến thì tăng trưởng Lợi  nhuận ngân hàng này đâu đó chỉ độ 10 đến 15% thì  . nó ở mức yếu thì làm sao khi mà không có lợi nhuận  đột biến này nhưng mà bù lại thì VPBank lại được  . tăng trưởng Tín Dụng năm nay lên đến 27 28 phần  trăm tuy vậy thì anh chị cũng lưu ý rằng để nó  . mình tăng lợi tín dụng như thế thì nó cũng phải  trả giá bằng cách là phải nhận một ngân hàng xấu  . và cũng phải tốn nguồn lực rất nhiều thế thành ra  là cái lợi nhuận nó có thể tăng mạnh nhưng mà đâu  . đó vẫn có những cái rủi ro nhất định đó là chia sẻ  cùng anh chị là như thế về MB thì chưa có kết quả  . Anh ra khi nào có kết quả Anh doanh thì anh sẽ xin  sẽ đánh giá cùng các anh chị cùng các anh chị nhé.
Sẽ giảm bởi vì năm sau sẽ là một năm  rất khó khăn của kinh tế Mỹ đó Thì  . đấy là chia sẻ cùng anh chị là như  thế với giá trị thì là vcs rẻ nhưng  . mà về cái xu hướng kết quả kinh  doanh thì năm sau sẽ giảm sẽ giảm. Vâng tiếp theo về ngân hàng MSB ngân hàng này có  kết quả tăng trưởng Nếu mà trừ đi cái đột biến Năm  . ngoái thì ngân hàng này là ngân hàng thuộc dạng  tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam với khoảng 7 80%  . cái kết quả từ hoạt động co năm nay anh chị nhé  Nó đang là tiến lên từng bước rất là vững chắc  . ngân hàng mbsd nhỏ nhưng có võ vì vậy thì cái  việc tăng trưởng tín dụng cũng không được quá  . cao do năm nay tập trung vào hết những ngân hàng  mà hỗ trợ ngân hàng yếu kém nhìn là Vietcombank  . như là mbbank như là VPBank như là HDBank Thì  cái phần còn lại tín dụng của các ngân hàng còn.
Lại là khá thấp ví dụ như là ngay cả Techcombank  năm ngoái được tăng trưởng khoảng 22 23% thì năm  . nay còn có gần 12% thôi VIB năm nay cũng khá thấp  13 14% 13% thôi chứ nó không được 23% cũng vậy đó  . thì chúng ta lưu ý như thế thì với cái việc là 5  tới thì kỳ vọng các ngân hàng này cũng sẽ bị không  . được tăng trưởng tín dụng quá cao thì cái kết  quả kinh doanh năm tới thì nó sẽ không tăng mạnh  . nữa nhưng về cơ bản là với cái quản trị rủi ro rất  tốt của các ngân hàng thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là  . nhựa lợi nhuận năm sau của chúng của của nhóm ngân  hàng lại vẫn đang vẫn tăng ạ Nhìn chung là như thế. và về ri và Cát lúc là tích phản được thì  anh vui lòng tham gia vào công anh chị vui  . lòng tham gia vào cộng đồng kích xã này  thì để có thể nắm rõ hơn về cái vấn đề này. thì. vâng thì trên đây là những cái  đánh giá của ASEAN gửi đến quý.

https://youtu.be/2X0RuZt9IEkXin kính chào anh chị ạ hôm nay nằm trong chương  trình ở livestream cuối tuần hàng tuần thì hôm  . nay thay mặt phim Việt Nam thì tôi sẽ lên trao đổi  đến đánh giá về cái Tình hình kết quả kinh doanh  . của các doanh nghiệp ở trên thị trường chứng  khoán

Scroll to Top