Hướng dẫn người lao động làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp do Covid 19.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động  được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQCP. của chính phủ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Do  chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời  . gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30  tháng 9 năm 2021Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động  được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQCP. của chính phủ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Do  chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời  . gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30  tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất  . nghiệp được bao nhiêu theo quy định của pháp luật  sau đây Mời các bạn xem hướng dẫn cách nộp hồ sơ  . trực tuyến trên ứng dụng Vssid như sau các  bạn mở ứng dụng vs Vssid trên điện thoại nhập  . tài khoản cho mật khẩu sau đó bấm Đăng nhập trường  hợp chưa có tài khoản mời các bạn xem video hướng  . dẫn cách đăng kí ở phía dưới phần nội dung mô  tả tài chọn cuộc dịch vụ công các bạn chọn Bộ  . hỗ trợ Covid 19 theo nghị quyết 116/NQCP tại đây các bạn kiểm tra thời gian tham gia bảo  . hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp  của mình và bạn lựa chọn hình thức nhận hỗ.

https://youtu.be/c5aNS7R7f-sĐể tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động  được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQCP. của chính phủ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Do  chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời  . gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30  tháng 9 năm 2021

Scroll to Top