Hướng dẫn nộp hồ sơ 600L I Cách xử lý lỗi khi nộp hồ sơ 600L qua cổng DVC BHXH theo NĐ 116 và QĐ 28

Trường hợp các bạn kiểm tra lại đã gắn chữ ký số hay chưa? Hoặc đã gắn chữ ký số nhưng máy tính chưa nhận. Trường hợp này bạn kiểm tra lại file hồ sơ đính kèm của mình đã chính xác hay chưa nhé Khi ký hồ sơ có nhiều trường hợp chờ khá lâu vẫn chưa ký đượcTrường hợp các bạn kiểm tra lại đã gắn chữ ký số hay chưa? Hoặc đã gắn chữ ký số nhưng máy tính chưa nhận. Trường hợp này bạn kiểm tra lại file hồ sơ đính kèm của mình đã chính xác hay chưa nhé Khi ký hồ sơ có nhiều trường hợp chờ khá lâu vẫn chưa ký được: Lý do ở đây là do có số lượng lớn Doanh nghiệp đang nộp hồ sơ dẫn đến tình trạng này. Sau khi đã thử các cách ở trên mà bạn vẫn chưa nộp được thì cần kiểm tra lại thông tin chữ ký số đã đăng ký giao dịch điện tử. Từ khi dùng chữ ký số đăng ký tài khoản đến này các bạn đã gia hạn, cập nhập hoặc thay đổi nhà mạng chữ ký số hay không? Trường hợp này các bạn cần đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số giao dịch điện tử.

https://youtu.be/FbcZfObeQ54Trường hợp các bạn kiểm tra lại đã gắn chữ ký số hay chưa? Hoặc đã gắn chữ ký số nhưng máy tính chưa nhận. Trường hợp này bạn kiểm tra lại file hồ sơ đính kèm của mình đã chính xác hay chưa nhé Khi ký hồ sơ có nhiều trường hợp chờ khá lâu vẫn chưa ký được

Scroll to Top