Lương thiếu úy Công an mới ra trường được bao nhiêu? #cand #côngan #congannhandan

LƯƠNG THIẾU ÚY CÔNG AN MỚI RA TRƯỜNG LÀ BAO NHIÊU?. Đây là vấn đề mà nhiều bạn  quan tâm và là 1 trong các  . tiêu chí để các bạn cân nhắc vào ngành Công an. Nên trong Video này mình sẽ giải đáp thắc mắc này. . Theo đó, lương công an hiện vẫn tính lươngLƯƠNG THIẾU ÚY CÔNG AN MỚI RA TRƯỜNG LÀ BAO NHIÊU?. Đây là vấn đề mà nhiều bạn  quan tâm và là 1 trong các  . tiêu chí để các bạn cân nhắc vào ngành Công an. Nên trong Video này mình sẽ giải đáp thắc mắc này. . Theo đó, lương công an hiện vẫn tính lương  theo công thức liên quan đến hệ số lương và  . mức lương cơ sở. Cụ thể khi tốt nghiệp chính quy  các trường đại học hoặc học viện CAND thì các bạn  . đã trở thành sỹ quan Công an với cấp bậc hàm  là thiếu úy và có hệ số lương là 4.2. Hiện nay  . mức lương cơ sở là 1 triệu trăm 90 ngàn đồng. Như vậy, lương và các khoản phụ cấp của thiếu  . úy cơ bản sẽ gồm 5 khoản như sau: Một là, lương theo hệ số 4.2 tức là 4.2  . nhân 1 triệu 490 ngàn là 6 triệu 258 ngàn. Hai là, phụ cấp công vụ 25% lương  . theo hệ số là 1 triệu 564 ngàn 500. Ba là, phụ cấp đặc thù từng đơn vị công tác,.
Ví dụ nếu bạn làm cảnh sát khu vực thì  sẽ được 10% lương theo hệ số. Còn nếu  . bạn làm trong đội điều tra các tội phạm về ma túy  thì phụ cấp là 25%. Trong bảng này giả sử bạn làm  . đội điều tra các tội phạm về ma túy, khi đó  phụ cấp đặc thù sẽ là 1 triệu 564 ngàn 500. . Bốn là, phụ cấp thâm niên nếu bạn công tác  từ 5 năm trở lên và số năm là số phần trăm  . bạn hưởng thêm. Ví dụ nếu bạn công  tác 10 năm sẽ được hưởng thêm là 10%,  . nếu bạn học các trường Đại học hay học  viện CAND hiện nay là khoảng 4 năm rưỡi,  . nên khi bạn ra làm công tác khoảng nửa  năm nữa mới có phụ cấp này, lúc đó bạn sẽ  . được thêm 5% tức là được 312 ngàn 900 đồng. Năm là, phụ cấp chức vụ và khu vực. Khi bạn  . mới ra trường thì chưa có chức vụ và nếu khu  vực công tác bình thường không phải các nơi  . khó khăn thì cũng sẽ không có. Trong video  này mình sẽ không đề cập đến phụ cấp này..
Ngoài ra bạn phải khấu trừ đi tiền bảo hiểm xã  hội. Không như các ngành khác bạn sẽ không phải  . đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hay kinh  phí công đoàn. Do đó bạn chỉ đóng 8% lương, nghĩa  . là bạn chỉ bị trừ 500 ngàn 640 đồng vào lương. Cộng lại tất cả các khoản này thì lương thiếu  . úy nếu bạn công tác tại đội điều tra các tội  phạm về ma túy sẽ là 9 triệu 199 ngàn 260 đồng. . Tin vui cho các bạn là đến ngày 1 tháng  7 năm 2023, lương cơ sở tăng lên 1 triệu  . 800 ngàn đồng. Lúc đó, lương thiếu úy tất nhiên  cũng sẽ tăng theo với các tính tương tự như mình  . trình bày trong bảng sau thì ta sẽ có lương  thiếu úy nếu bạn công tác tại đội điều tra các  . tội phạm về ma túy là 11 triệu 113 ngàn 200 đồng. Nếu các bạn muốn hiểu thêm về cấp bậc hàm của CAND  . bạn có thể xem thêm video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết Video,.

https://youtu.be/K0SxthVvzGkLƯƠNG THIẾU ÚY CÔNG AN MỚI RA TRƯỜNG LÀ BAO NHIÊU?. Đây là vấn đề mà nhiều bạn  quan tâm và là 1 trong các  . tiêu chí để các bạn cân nhắc vào ngành Công an. Nên trong Video này mình sẽ giải đáp thắc mắc này. . Theo đó, lương công an hiện vẫn tính lương

Scroll to Top