New 113elight | Công ty Samho dự kiến cắt giảm hơn 1400 lao động |#113elight

Công TNHH Việt Nam Sam ho huyện Củ Chi thành phố  Hồ Chí Minh dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động  . do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh  ngày 4/11 theo nguồn tin của phóng viên thanh  . niên sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ  Chí MiCông TNHH Việt Nam Sam ho huyện Củ Chi thành phố  Hồ Chí Minh dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động  . do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh  ngày 4/11 theo nguồn tin của phóng viên thanh  . niên sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ  Chí Minh mới đây có văn bản gửi công ty TNHH Việt  . Nam samho gọi tắt là công ty samhos giày da tại xã  Trung An huyện Củ Chi với tổng số lao động 8.733  . Người liên quan thông báo dự kiến cắt giảm hơn  1.400 lao động của công ty này từ tháng 12 năm  . 2022 theo sở lao động thương binh xã hội thành  phố Hồ Chí Minh trường hợp vì lý do kinh tế mà  . ảnh hưởng đến nhiều người lao động công ty Sam ho  Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019 để thực hiện  . đúng theo quy định sở lao động thương binh xã hội  đề nghị công ty Samho lưu ý việc cho thôi việc đối.
Với người lao động chỉ được tiến hành sau khi  đã trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở và thông  . báo trước 30 ngày cho ủy ban nhân dân thành phố  Hồ Chí Minh khi xây dựng phương án sử dụng lao  . động người sử dụng lao động phải thực hiện đầy  đủ nội dung theo điều 44 bộ luật lao động phải  . trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở phương án này  phải được thông báo cho người lao động biết trước  . 15 ngày kể từ ngày thông qua đồng thời công ty  Samho có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho  . người lao động đã làm việc 12 tháng trở lên phía  tổ chức Công đoàn các cấp sẽ giám sát việc thực  . hiện phương án sử dụng lao động để đảm bảo quyền  lợi của người lao động theo đúng pháp luật trung  . tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh đơn vị  trực thuộc sở lao động thương binh xã hội cũng cho  . hay đơn vị sẽ phối hợp các bên liên quan liên hệ  với công ty Samho để tư vấn kết nối tìm việc cho.
Người lao động cũng như các chính sách về liên  quan Tuy nhiên bước đầu cho thấy đa số người lao  . động mới vào làm chưa đủ 12 tháng tức chưa đủ điều  kiện để nhận được trợ cấp thất nghiệp liên quan  . vấn đề cắt giảm lao động tại thành phố Hồ Chí Minh  trong những ngày gần đây tại buổi họp báo chiều  . qua ngày 3/11 phó giám đốc sở lao động thương binh  xã hội Nguyễn Văn Lâm cho biết từ đầu năm đến nay  . có 22 doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp FDI gửi  phương án sắp xếp lại lao động với hơn 1.600 lao  . động bị cho thôi việc các doanh nghiệp này chủ yếu  hoạt động ở ngành may gia công công nghệ thông tin  . kinh doanh bảo hiểm sở lao động thương binh xã  hội và các đơn vị liên quan sẽ có khảo sát nhu  . cầu sản xuất kinh doanh ở các đơn vị thiếu hụt  đơn hàng hoặc nơi đang có đơn hàng giảm trong.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFPcj7DyPY
https://youtu.be/ZGFPcj7DyPYCông TNHH Việt Nam Sam ho huyện Củ Chi thành phố  Hồ Chí Minh dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động  . do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh  ngày 4/11 theo nguồn tin của phóng viên thanh  . niên sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ  Chí Mi

Scroll to Top