Người lao động có đóng BHXH tiếp tục được hỗ trợ ít nhất 1.8tr/người từ gói 1155 tỷ

Xin chào Quý Cô Chú, Anh Chị và các bạn đã  quay trở lại với kênh của Công ty Luật CIS. . Năm 2021, để san sẻ một phần những khó khăn do  dịch bệnh Covid19, Nhà nước đã có nhiều chính  . sách hỗ trợ dành cho người lao động, trong đó có  chính sách hỗ trợXin chào Quý Cô Chú, Anh Chị và các bạn đã  quay trở lại với kênh của Công ty Luật CIS. . Năm 2021, để san sẻ một phần những khó khăn do  dịch bệnh Covid19, Nhà nước đã có nhiều chính  . sách hỗ trợ dành cho người lao động, trong đó có  chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi  . đại dịch COVID19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo chính sách này, toàn bộ Người lao động đang  . tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày  30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia bảo hiểm thất  . nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 01/1/2020  đến 30/9/2021 thì đều được hưởng một khoản hỗ trợ  . từ 1.800.000 đồng/người đến 2.900.000 đồng/người. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người lao động  . thuộc đối tượng được hỗ trợ và đã nộp  hồ sơ đúng hạn nhưng vì 1 số lý do,  . người lao động chưa được giải quyết quyền lợi. Vừa qua Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã ký.
Ban hành Nghị quyết số 24 về việc tiếp tục chi trả  hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại  . dịch covid19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: . Người lao động được tiếp tục hỗ trợ theo Nghị  quyết 24 là những người lao động đã nộp hồ sơ  . đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định tại  Nghị quyết số 03 năm 2021 nhưng chưa được chi trả: . Theo đó, đối với người lao động đang  tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời  . điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì đã phải  nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 10/11/2021; và . Đối với người lao động đã dừng tham  gia bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng  . thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020  đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì đã  . nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Điều đó có nghĩa nếu người lao động thuộc đối  . tượng được hỗ trợ nhưng không nộp hồ sơ trong  thời hạn đã nêu thì sẽ không được tiếp tục hỗ.
Trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ sẽ được hỗ trợ một lần  . bằng tiền, cụ thể như sau: Thời gian đóng bảo hiểm thất  . nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng  . đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng  . đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng  . đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ  . 108 tháng đến dưới 132 tháng:  Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. . Vậy nếu bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ  như trên, và bạn đã nộp hồ sơ đúng thời  . hạn nhưng chưa được giải quyết quyền lợi,  thì bạn hãy nhanh chóng liên hệ công ty nơi  . bạn làm việc hoặc liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã  hội tại nơi thuận tiện nhất để được hướng dẫn..

https://youtu.be/5_SDY5F8j1oXin chào Quý Cô Chú, Anh Chị và các bạn đã  quay trở lại với kênh của Công ty Luật CIS. . Năm 2021, để san sẻ một phần những khó khăn do  dịch bệnh Covid19, Nhà nước đã có nhiều chính  . sách hỗ trợ dành cho người lao động, trong đó có  chính sách hỗ trợ

Scroll to Top