TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHI NGHỈ VIỆC DO DỊCH COVID-19 GÂY RA?

Về thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp chị. Hương đang làm việc tại thành phố Hồ Chí. Minh hiện nay vì tình hình kinh tế khó. khăn do dịch bệnh virus Corona gây ra. công ty của chị Hương muốn cho chị Hương. nghỉ việc chị không biết phải làm như. thế nào để nVề thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp chị. Hương đang làm việc tại thành phố Hồ Chí. Minh hiện nay vì tình hình kinh tế khó. khăn do dịch bệnh virus Corona gây ra. công ty của chị Hương muốn cho chị Hương. nghỉ việc chị không biết phải làm như. thế nào để nhận được trợ cấp thất nghiệp. nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động. với chị chị Hương đã gọi cho công ty. luật đi ép Luật sư của công ty đã hướng. dẫn chị Hương như sau Căn cứ vào luật. việc làm và Nghị định số 28 năm 2015. Nghị định Chính phủ quy định hồ sơ hưởng. bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đơn đề nghị. hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ. Lao động Thương binh và xã hội quy định. bản chính hoặc bản sao có chứng thực của. hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. đã hết hạn quyết định thôi việc hoặc. quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ. luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc.
Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. hoặc hợp. mã số bảo hiểm xã hội 2 ảnh 3 nhân 4. Chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hoặc sổ. tạm trú photo Nếu nộp hồ sơ hưởng tại. nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối. chiếu. khi về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. bước 1 trong thời hạn ba tháng kể từ. ngày chấm dứt hợp đồng lao động nếu chị. Hương chưa có việc làm và có nhu cầu. hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực. tiếp nộp một bộ hồ sơ cho trung tâm giới. thiệu việc làm tại địa phương nơi chị. Hương muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. ở bước 2 về thời hạn giải quyết hồ sơ. chỉ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ. ngày nộp hồ sơ Nếu chị Hương chưa tìm. được việc làm thì trung tâm giới thiệu. việc làm thực hiện xác nhận giải quyết. hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho chị. Hương. đi trong vòng 20 ngày làm việc kể từ. ngày nộp hồ sơ Trung tâm giới thiệu việc.
Làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ. cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã. hội có xác nhận chi trả cho chị Hương. trường hợp chị hư không được hưởng trợ. cấp thất nghiệp thì trung tâm giới thiệu. việc làm phải thông báo bằng văn bản và. nêu rõ lý do thời điểm tín thưởng trợ. cấp thất nghiệp là ngày thứ 16 tính từ. ngày nộp hồ sơ bước 3 nhận tiền chi trả. trợ cấp thất nghiệp trong vòng 5 ngày. làm việc kể từ thời điểm có quyết định. duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp cơ. quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực. hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho. chị Hương kèm theo thẻ bảo hiểm y tế. hàng tháng cơ quan bảo hiểm xã hội thực. hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong. vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp. thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được. quyết định tạm dừng chấm dứt hưởng trợ. cấp thất nghiệp của chị Hương.

https://youtu.be/itOT4qRugcwVề thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp chị. Hương đang làm việc tại thành phố Hồ Chí. Minh hiện nay vì tình hình kinh tế khó. khăn do dịch bệnh virus Corona gây ra. công ty của chị Hương muốn cho chị Hương. nghỉ việc chị không biết phải làm như. thế nào để n

Scroll to Top