thông minh, quản trị, làm giàu, tiền bạc

Hiệu ứng Dunning–Kruger

dunning chart1 563x400 1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Trong tâm lý học, hiệu ứng Dunning–Kruger là một dạng thiên kiến nhận thức (tiếng Anhː cognitive bias) trong đó mọi người đánh giá khả năng nhận thức của họ cao hơn năng lực thực tế. Sự thiên vị nhận thức này chịu ảnh hưởng của ảo tưởng tự tôn (tiếng Anhː illusory superiority), […]