top những thủ thuật tăng hiệu suất máy tính mà ko cần tải phần mềm

XIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. XIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. CÁC BẠN ẤN TỔ HXIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. XIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. CÁC BẠN ẤN TỔ HỢP PHÍM WINDOWS +R RỒI ẤN msconfig. ẤN VÀO SERVICES RỒI TÍCH VÀO MỤC HIDE ALL MICROSOFT SERVICES. SAU ĐÓ ẤN VÀO DISABLE ALL RỒI ẤN OK. Ở ĐÂY MÌNH LÀM SẴN RỒI NÊN KO ẤN ĐC NỮA. CÁC BẠN LẠI BẬT TỔ HỢP PHÍM WINDOWS +R RỒI NHẬP PREFETCH. CÁC BẠN XÓA HẾT CÁC TẬP TIN TRONG TẬP NÀY ĐI VÌ ĐÂY LÀ TẬP TIN RÁC. TIẾP TỤC ẤN TỔ HỢP PHIM WINDOWS +R RỒI NHẬP %TEMP% SAU ĐÓ XÓA HẾT TẤT CẢ FILE TRONG NÀY. Ở MÀN HÌNH CHÍNH ,CÁC BẠN NHẤP CHUỘT PHẢI VÀO MY COMPUTER RỒI ẤN PROPERTIES. Ở ĐÂY ẤN VÀO ADVANCED SYSTEM SETTINGS. CÁC BẠN ẤN VÀO SETTINGS THỨ NHẤT. Ở ĐÂY CÁC BẠN ẤN VÀO ADJUST FOR BEST PERFORMANCE RỒI ẤN APPLY.

https://youtu.be/t4LgRuU0OvIXIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. XIN CHÀO CÁC BẠN,MÌNH XẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁCH TĂNG TỐC ĐỘ MÁY TÍNH CHO NHỮNG MÁY CẤU HÌNH YẾU MÀ KO CẦN TẢI PHẦN MỀM. CÁC BẠN ẤN TỔ H

Scroll to Top